Google+ Badge

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ με θέμα: «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι» αφιερωμένο στον Claude Fauriell (1772 – 1844) Μορφοβούνι, Δήμος Λίμνης Πλατήρα Καρδίτσας, 1-3/6/2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/             ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,                                    ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ                                  ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ -       ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Και το  Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας - Γαλλική Πρεσβεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
με θέμα: «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»
αφιερωμένο στον Claude Fauriell (1772  1844) 

Μορφοβούνι, Δήμος Λίμνης Πλατήρα Καρδίτσας, 1-3/6/2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Καρδίτσας και ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, με την υποστήριξη του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλίας/υπηρεσία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα,
           συνδιοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Έρωτας και Δημοτικό Τραγούδι» το οποίο αφιερωμένο στον Claude Fauriell.

To Δημοτικό Τραγούδι είναι από τις σπουδαιότερες μορφές της λαϊκής λογοτεχνίας, που απεικόνισαν το σύστημα σκέψεις των προβιομηχανικών κοινωνιών. Αποτέλεσε ένα ουσιώδες στοιχείο στην επιτέλεση των διαφόρων του κύκλου της ζωής αλλά και συνέδραμε την προσπάθεια στους χώρους εργασίας και της σχόλης. Ταυτόχρονα το Δημοτικό Τραγούδι ως κείμενο συνιστά σπουδαίο είδος της λαϊκής λογοτεχνίας, όπως έχει αναδειχθεί από πολλές μελέτες.
   Το Συνέδριο θα εστιάσει στη σχέση και τη θέση του έρωτα , με οποιαδήποτε μορφή, στο Δημοτικό Τραγούδι. Είναι ένα πεδίο , στο οποίο καταγράφεται τα αισθητικά πρότυπα για τη γυναίκα και τον άνδρα. Την ίδια στιγμή, ο έρωτας αναδεικνύεται σε μορφή εκδήλωσης παθών, συγκρούσεων και αντιμετώπισης της πολιτισμικής και εθνοτικής ετερότητας.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

1. Να αναδειχθεί και αναλυθεί η έννοια του Έρωτα μέσα από τον στίχο των δημοτικών τραγουδιών, αναδεικνύοντας βαθύτερα την ποιητική, αισθητική, λογοτεχνική και μουσική έκφραση της ψυχής του λαού μας.

2. Να εμπλουτιστεί η Γνώση, να εντοπιστούν και αναδειχθούν πολιτισμικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία σχετικά με την αξία και την θέση του έρωτα στον καθημερινό βίο των Ελλήνων, τις σχέσεις των δύο φύλων, τις κοινωνικές αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές των δύο φύλλων, και γενικά ό,τι μπορεί να συνεισφέρει στην ανάδειξη του θέματος με σύγχρονους όρους και διεπιστημονική προσέγγιση.

3. Να τιμήσουμε το έργο του Γάλλου ακαδημαϊκού και μελετητή - εκδότη της πρώτης συλλογής δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδος, σε δύο τόμους (Παρίσι 1824 - 1825). Μέσα από αυτό να αναδείξουμε την αξία του φιλελληνικού του έργου, το οποίο βοήθησε σημαντικά τον Αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων, παρέχοντας τότε ηθική και πνευματική βοήθεια ανυπολόγιστης αξίας.
4.Να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις τοπικές κοινωνίες στοχεύοντας στην αλληλοτροφοδότηση.

Δράσεις

Μέσα από την συλλογή και έκθεση αρχειακού και ιστορικού υλικού, στοχεύουμε στην ενίσχυση του νεοσύστατου Τοπικού Αρχείου Δημοτικής Μουσικής των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Καρδίτσας, το οποίο προέκυψε από την δωρεά αρχείου του Π. Νάννου, συγκεντρώνοντας σε πρώτη φάση υλικό για την Δυτική Θεσσαλία.

Άξονες του Συνεδρίου

1. Ο Έρωτας στο Δημοτικό Τραγούδι. α) Έρωτας και ετερότητα. β) Η ομορφιά. γ) Πάθος και ατυχείς έρωτες. δ) Έρωτας και ανδρεία.
2. Ερωτικά μοτίβα του ερωτικού τραγουδιού και η μετάπλασή τους σε άλλες μορφές λογοτεχνίας και τέχνης.
3. Ο Claude Fauriell και το Δημοτικό Τραγούδι στην Ελλάδα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνη Πλαστήρα, από την Παρασκευή 1/6/2018 μέχρι την Κυριακή 3/6/2018, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» στο Μορφοβούνι, έδρα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και χωριό με σπουδαία παράδοση στο δημοτικό τραγούδι. 

Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 1/6/2018, το απόγευμα και η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Claude Fauriell και την προσφορά του στην Ελλάδα, στα Γράμματα και την συμβολή του στον Αγώνα του 1821.
Το Σάββατο και την Κυριακή, θα γίνουν ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές παρεμβάσεις. Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις, όπως έκθεση με αρχειακό και άλλο υλικό, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν  δημοτικά τραγούδια.  

Προϋποθέσεις  για την συμμετοχή

1.       Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους και δεν έχει κόστος εγγραφής/συμμετοχής. Απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, μεταπτυχιακούς και άλλους φοιτητές, μελετητές του δημοτικού τραγουδιού, ερευνητές και ανθρωπολόγους, εθνολόγους, εθνομουσικολόγους, λαογράφους και φιλολόγους και δημιουργούς που αξιοποιούν το Δημοτικό Τραγούδι.

2.       Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως ομιλητές, πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής όπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία και η ιδιότητα, το θέμα και περίληψη αυτού. και να το αποστείλουν στα ΓΑΚ Ν. Καρδίτσας ηλεκτρονικά gaknk@otenet.gr ή ταχυδρομικά ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καρδίτσας Τέρμα Επτανήσου  Τ.Κ 43132 Καρδίτσα. Όσες προτάσεις δεν επιλεγούν για ανακοίνωση θα μπορούν να αναρτηθούν σε ειδικό χώρο ως posters

3.       Προϋπόθεση, οι ανακοινώσεις να είναι εναρμονισμένες με τους στόχους του Συνεδρίου και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του θέματος Έρωτας και Δημοτικό Τραγούδι. Κάθε ομιλητής έχει στην διάθεσή του 15 λεπτά για προφορική ανάπτυξη του θέματος και περί τις 3.000 λέξεις για να συμπεριληφθεί η εργασία τους στα πρακτικά του Συνεδρίου.

4.       Οι ανακοινώσεις πρέπει να έχουν την βιβλιογραφική τεκμηρίωση και να αναφέρουν τις πηγές αν πρόκειται για πρωτογενές υλικό. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία θα ανακοινωθεί.

5.       Προθεσμία υποβολής εργασιών ορίζεται από 15/10/2017 μέχρι 15/2/2018. Μέχρι 30/4/2018 να υποβληθούν οι εργασίες ηλεκτρονικά, ενώ ένα μήνα μετά το συνέδριο θα γίνει η κατάθεση της τελικής εργασίας για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

6.       Τα πρακτικά θα κυκλοφορήσουν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή εντός τετράμηνου από το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου. 

7.       Το Συνέδριο θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων των προσκεκλημένων εισηγητών.

8.       Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν θα λάβουν ανάλογη βεβαίωση παρακολούθησης ή συμμετοχής στο Συνέδριο.

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος..
 Ευάγγελος Αυδίκος : Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. avdikos@uth.gr
Μέλη.
1.      Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας/Διευθυντής ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή», tkotopou@gmail.com, 6972073183.
2.      Οικονόμου Λεωνίδας, Αν. καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ecol@otenet.gr
3.      Τσιμουρής Γιώργος, Αν. καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, tsimourisg@yahoo.com
4.      Παπαηλία Πηνελόπη, Αν. καθηγήτρια Κοιν. Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, papailia@ha.uth.gr
5.      Δέλτσου Ελευθερίας, Επ. καθηγήτρια Κοιν. Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, eldelt@uth.gr
6.      Γιακουμάκη Βασιλική, Επ. καθηγήτρια Κοιν. Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, yiakoumaki@uth.gr
7.      Τραγάκη Δάφνη, Επ. καθηγήτρια Κοιν. Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, daphnetr@otenet.gr
8.      Χρυσανθοπούλου Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών , vchrys@phil.uoa.gr
9.      Ανδρουλάκη Μαρία, Ερευνήτρια – Μουσικός Β΄ βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, mandrou@academyofathehs.gr
10.  Κοκκώνης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου , kokkonis@teiep.gr
11.  Θανόπουλος Γιώργος, πρ. επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών, gthanop@phol.uoa.gr
12.  Δαλιανούδη , Ρενάτα, λέκτορας μουσικής λαογραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, renatadalianoudi@gmail.com
13.  Δανιήλ Χρήστος, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, διδάσκων ΕΑΠ και ΑΠΚΥ, daniilchris@gmail.com
14.  Κούγκουλος Αθανάσιος, Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΙΔΙΠ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, a.kougkoulos@cyta.gr
15.  Κοζιού Σόνια Φιλόλογος, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας
16.  Μπουκάλας Παντελής, Δημοσιογράφος/ποιητής, υπ. Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου  
17.  Ψυχογιού Ελένη, λαογράφος, πρ. Ερευνήτρια του ΚΕΕΛ Ακαδημίας Αθηνών, psychogiou.eleni@gmail.com,


Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:  Ευάγγελος Αυδίκος : Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντιπρόεδρος: Ολγα Χρήστου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ol.christou@gmail.com, 6979992179
Γραμματέας : Ελπινίκη Αγγελίνα, προϊσταμένη ΓΑΚ- Αρχείων Ν. Καρδίτσας aggelinaelp@gmail.com, 6937700433

Μέλη:
1.      Καραμπινά Μαρία,  Ιστορικός, συνεργάτης Πολιτισμού, Τουρισμού    Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας  
2.      Κεφαλάς   Ηλίας,  ποιητής, hlkef@otenet.gr,
3.      Κλήμος Γιώργος, σ. Δάσκαλος ερευνητής τοπικής ιστορίας
4.      Κοζιού Βάσω, Πρόεδρος ΚΙΛΕ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας
5.      Κυπαρίσσης Παναγιώτης, ποιητής/σκηνοθέτης
6.      Μπώλος Παρμενίων,  Φιλόλογος - Δοκιμιογράφος
7.      ΝάνοςΣεραφείμ, Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Μορφoβουνίου
8.      Nτάλλας Θέμης, Ε.Ι.ΔΙΠ του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, tgd@ha.uth.gr
9.      Ποταμούσης Γιάννης, Καθηγητής Πληροφορικής ΓΑΚ- Αρχείων Ν. Καρδίτσας  giapot@hotmail.com 
10.  Σταματόπουλος Γιώργος, Δημοσιογράφος, gstamatopoulos@efsyn.gr
11.  Στεργιόπουλος Θωμάς,  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα tom.stergiopoulos@gmail.com
12.  Τσάβαλος Τάσος,  Γραμματέας Μορφωτικού Συλλόγου Μορφοβουνίου atsavalos@gmail.com
13.  Φωτάκης Κώστας, σ. Δάσκαλος


ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ.
Μπάρκα Ευαγγελία Ιδιωτικός Υπάλληλος
Χαβδούλας Αλέξης,  Καθηγητής φιλόλογος
Γιώτη Έφη Γυμνάστρια- Δασκάλα χορού .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου