Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Μάθημα: Νεανικοί πολιτισμοίΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Χειμερινό εξάμηνο
Διδάσκων:καθηγητής Ευάγγελος Γρ.Αυδίκος


Μάθημα: Νεανικοί πολιτισμοί


1.Το πλαίσιο

  Το μάθημα αυτό  οργανώνεται γύρω από δύο άξονες.
  α. Εισαγωγή στην έννοια του νεανικού πολιτισμού. Ανάπτυξη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί. .Θα εστιάσει, κυρίως, στη μεταπολεμική περίοδο, όπου οι νεανικοί πολιτισμοί(κινήματα νεολαίας γκράφιτι,) συνέβαλαν στη δημιουργία αντι-δομών που αμφισβήτησαν τον κυρίαρχο πολιτισμό.
  β. Εκπόνηση εργασιών από τους φοιτητές, με στόχο στην εμβάθυνση στα ζητήματα αυτά.Το τμήμα αυτό θα καλύψει(με παρουσιάσεις και συζητήσεις) το ένα δεύτερο της διάρκειας του εξαμήνου.

2.Υποχρεώσεις
α.Εννέα(9) παρουσίες στο μάθημα
β.Παρουσίαση δύο άρθρων σε διαφορετικές ημερομηνίες
γ.Εκπόνηση εργασίας 5000-7000 λέξεων
ü     η δήλωση του θέματος ως την 1/11/2011
ü     παράδοση εργασίας ως τις 25/1/2012
δ.Ενδιάμεση εξέταση με την ανάπτυξη ενός θέματος από τα παρουσιασθέντα άρθρα(η απάντηση σε 200 λέξεις).Ημερομηνία διεξαγωγής 15/12/2012

3.Αξιολόγηση
α.τελική εργασία               40%(η επιτόπια έρευνα 10% επιπλέον)
β.Παρουσιάσεις άρθρων   20
γ.Ενδιάμεση εξέταση        30%
δ.Συμμετοχή                      10%


4.Προτεινόμενα συγγράμματα
α.Αντώνης Αστρινάκης, Νεανικές υποκουλτούρες, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1991.
β.Δημήτρης Παπαγεωργίου, Μια "άλλη" Κυριακή: "Τρέλα" και "αρρώστια" στα ελληνικά γήπεδα,εκδ.Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007.

5.Βιβλιογραφία

§        Ken Gelder-Sarah Thornton(επιμ.),The Subcultures Reader, Routledge, New York 1997.
§        Nancy Macdonald, The Graffiti Subculture.Youth, Masculinity and Identity in London, ,Palgrave 2001.
Dick Hebdige, Το νόημα του στυλ, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1985

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου