Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018


ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
6η Συνάντηση με θέμα:
Τα πανηγύρια μας.
Οι καιροί αλλάζουν, τα πανηγύρια μένουν.
26 (Κυριακή)- 31 Αυγούστου (Παρασκευή) 2018
Συρράκο Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
ΧΟΡΗΓΟΣ
                Σημαντικές Ημερομηνίες
- Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν 26 έως 31 Αυγούστου 2018
- Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2018
- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2018

Διαβάστε προσεκτικά την προκήρυξη του Θερινού Σχολείου
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Έτος γέννησης (προαιρ.):

Επάγγελμα/Ιδιότητα:

Ταχ. Διεύθυνση / Πόλη:

Τηλέφωνο:

Email:

Β1. Προπτυχιακές Σπουδές
Τμήμα
Πανεπιστήμιο/Ιδρυμα
Αντικείμενο Σπουδών/Εξειδίκευση

Βαθμός Πτυχίου
Β2. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Τμήμα
Πανεπιστήμιο/ίδρυμα
Αντικείμενο Σπουδών/Εξειδίκευση

Βαθμός Πτυχίου
Γ. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Ακαδημαϊκή/Ερευνητική δραστηριότητα, Επαγγελματικό Έργο & Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Πρακτική άσκηση (έως 300 Λέξεις).

Δ1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ε. Εκθέστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο.

ΣΤ. Ξένες Γλώσσες. Τίτλοι Σπουδών. Επίπεδο


Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

Υπογραφή

           Ημερομηνία         

Τελική Ημερομηνία Υποβολής 30/6/2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου