Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ἡ Κοζάνη καὶ ἡ περιοχή της ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς στοὺς Νεότερους Χρόνους Παρασκευή-Κυριακή 7-9 Δεκεμβρίου 2018,Κοζάνη, Νέο Κτήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Δεκεμβρίου 2018
Νέο κ τήριο Βι βλι οθήκης / ΦΟΥΑΓΙΕ
 17.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Ελευθέριος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Δήμαρχος Κοζάνης
Χρύσα ΜΑΛΤΕΖΟΥ,Ακαδημαϊκός,Επόπτις του ΚέντρουΕρεύνης του Μεσαιωνικού και ΝέουΕλληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών
Παναγιώτης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Κοζάνης,Πρόεδρος ΚοβενταρείουΔημοτικήςΒιβλιοθήκης
Kώστας ΝΤΙΝΑΣ, Πρόεδρος Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών, καθηγητής γλωσσολογίαςΠανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Χαρίτων ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, Διευθυντής ερευνών ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών
 Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η περιοχή Κοζάνης από το Βυζάντιο στον Νέο Ελληνισμό
 Προεδρία: Χρύσα ΜΑΛΤΕΖΟΥ
18.00 Αγγελική ΔΕΛΗΚΑΡΗ, Η επίδραση των βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στη διαμόρφωση της πολιτικής και της εκκλησιαστικής κατάστασης στην περιοχή Κοζάνης κατά τον Μεσαίωνα
 18.20 Αναστασία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Η περιφερειακή διοίκηση του Βυζαντίου κατά τον 13ο και 14ο αιώνα: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας
18.40 Πολύμνια ΚΑΤΣΩΝΗ, Βυζαντινές και μεταβυζαντινές πόλειςκάστρα της Δυτικής Μακεδονίας (14ος-15ος αι.). Oχύρωσηεμπορικοί δρόμοι καιεπικοινωνία
19.00 Ελένη ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Εθνική συνείδηση στον Νέο Ελληνισμό, βάσει τεκμηρίων από χειρόγραφες και έντυπες πηγές
19.20 Συζήτηση
20.00 Έκθεση: «Χειρόγραφα Δυτικής Μακεδονίας: Οι συλλογές χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Κοζάνης και της Ι. Μ. Ζάβορ
 κτήριο Βι βλι οθήκης / ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Δημογραφικά και θεσμικό καθεστώς Κοινότητος Κοζάνης
Προεδρία: Δέσποινα ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ – Γεώργιος ΤΣΟΤΣΟΣ
09.00 Γεώργιος ΤΣΟΤΣΟΣ, Πληθυσμιακές μεταβολές στην περιοχή Κοζάνης-Σερβίων, αρχές 16ου – αρχές 20ού αιώνα
09.20 Andi REMBECI – Sokol CUNGA, Το Μπιθικούκι/Vithkuq της Μοσχόπολης: Κοιτίδα των πρώτων κατοίκων της Κοζάνης βάσει της προφορικής παράδοσης
09.40 Γεώργιος ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ, Η Κοζάνη και οι μουσουλμάνοι γείτονές της το 1728: Μια διαμάχη περί κωδωνοκρουσίας του ναού του Αγ. Νικολάου
10.00 Βασιλική ΔΙΑΦΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ, “Ἐπειδὴ τὸ ὄμμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἄγρυπνον…”: Η ρυθμιστική και δικαστική αρμοδιότητα της Επισκοπήςb ΣερβίωνκαιΚοζάνης (1745-1856)
10.20 Καλλιόπη (Κέλλυ) ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Θέματα ποινικού δικαίου στο μεταβυζαντινό δίκαιο:ένα έγγραφο του Κώδικα της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης
10.40 Δέσποινα ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Παρατηρήσεις στη νομολογίατου επισκοπικού δικαστηρίου Κοζάνης,18ος-19οςαιώνες
11.00 Συζήτηση – Διάλειμμα
Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Οικονομικές υποθέσεις στην οθωμανοκρατούμενη Κοζάνη
Προεδρία: Γεώργιος ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ – Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12.00 Κώστας ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, Μοναστηριακές περιουσίες κατά την Τουρκοκρατία. Το βακούφι του μοναστηριού της Επισκοπής (evkaf-i manastır-iPiskopi) στα Σέρβια περί το 1500
12.20 Δημήτριος ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Φατριαστικές διαμάχες στην Κοζάνη περί τα τέλη του 18ου αιώνα: Νέα στοιχεία για τη διαμάχη ‟Αληφρόνων-Δημοκρατικών”,βάσει άγνωστων οθωμανικών εγγράφων 12.40 Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Οικονομικά καθεδρικών ναών κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας: έσοδα-έξοδα του Αγίου Νικολάου Κοζάνης (1746-1802)
13.00 Ευανθία ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Οικονομικά στοιχεία των σχολών της Κοζάνης κατά το β΄ μισό του 18ου αιώνα
 13.20 Γεώργιος ΑΛΕΥΡΑΣ, Οικονομικές συναλλαγές και δικαστική διαμάχη του Δημ. Κ. Κοεμτζή με τους μπέηδες της περιοχής Κοζάνης, β΄ μισό του 19ου αιώνα
13.40 Συζήτηση
Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Εκπαίδευση στην Κοζάνη: μέσον 19ου αι. – Μεσοπόλεμος
Προεδρία: Γιάννης ΜΠΕΤΣΑΣ – Γιάννης ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ 1
7.00 Καλλιόπη ΜΠΟΝΤΑ, Δημήτριος Αργυριάδης, ο λόγιος σχολάρχης της ΕλληνικήςΣχολής Κοζάνης στα μέσατου 19ου αιώνα
17.20 Νίκος ΣΙΩΚΗΣ, Η κατάσταση της εκπαίδευσης στην πόλη και την περιφέρεια Κοζάνης περί το τέλος του 19ου αιώνα βάσει αδημοσίευτης Έκθεσης του 1882
17.40 Ιωάννα ΖΗΣΗ, Εκπαίδευση και εθνική διαπαιδαγώγηση στην Κοζάνη, τέλος 19ου με αρχές του 20ού αιώνα
18.00 Γιάννης ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ,Προβλήματα πειθαρχίας και συγκρούσεις στην Κεντρική ΑστικήΣχολή Κοζάνης κατά το σχολικό έτος1 911-12 1
8.20 Γιάννης ΜΠΕΤΣΑΣ, Η μετάβαση από το κοινοτικό στο κρατικό σύστημα εκπαίδευσης. Η περίπτωση της Κοζάνης
18.40 Μαρία ΜΑΛΟΥΤΑ, Σχολικές εκδηλώσεις και δράσεις των εκπαιδευτηρίων της Κοζάνης της περιόδου 1890-1912, βάσει του αρχειακού υλικού της Βιβλιοθήκης Κοζάνης
19.00 Κωνσταντίνος ΤΣΙΩΛΗΣ, Ο Κοζανίτης παιδαγωγός Ζήσης Αγραφιώτης (1856-1936) 19.20 Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Δεκεμβρίου 2018 Νέο κ τήριο Βι βλι
οθήκης / ΦΟΥΑΓΙΕ Β΄
1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά Κοζάνης
 Προεδρία: Στράτος ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ – Αγνή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
09.00 Μάριος-Κυπαρίσσης ΜΩΡΟΣ, Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας (1932-1938): μία προσπάθεια ‟συγκριτικού απολογισμού της τοπικής προόδου”
09.20 Γιάννης ΚΟΡΚΑΣ, Οι επιστήμονες της Κοζάνης της γενιάς του Μεσοπολέμου
09.40 Απόστολος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η έκδοση του περιοδικού “Δυτικομακεδονικά Γράμματα” του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης
 10.00 Στράτος ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ, Η ιστορία και η προσφορά του περιοδικού “Ελιμειακά” του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης
10.20 Ζήσης ΜΠΕΛΛΟΣ, Οι εκδόσεις “Ημερολόγιον Κοζάνης” και “Δυτικομακεδονικόν Ημερολόγιον” (1976 μέχρι σήμερα)
10.40 Αγνή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Η συμβολή του λογοτεχνικού περιοδικού “Παρέμβαση” στην πολιτιστική ζωή της Δυτ. Μακεδονίας και η απήχησή του στο ευρύτερο κοινό
11.00 Συζήτηση – Διάλειμμα
Γ΄1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Η οργάνωση Κοινότητας και Δήμου Κοζάνης μετά το 1912
 Προεδρία: Ελισάβετ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ – Γιάννης ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ
 12.00 Γιάννης ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ, Γεώργιος Χωματιανός, Γενική Επισκόπησις του Νομού Κοζάνης. Μια διοικητική Έκθεση για την περιοχή τηςΚοζάνης αμέσως μετά την απελευθέρωσή της
12.20 Στέλλα ΛΙΑΠΗ, Η διοίκηση του Ιωάννη Ηλιάκη στην Κοζάνη κατά τηνπερίοδοτου ΕθνικούΔιχασμού και μέχρι τις εκλογές του 1920
12.40 Ελισάβετ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ, Μια επαναπροσέγγιση της ανταλλαγής πληθυσμών κατά το 1923-1924 στην Κοζάνη, βάσει των βρετανικών αρχείων
13.00 Στυλιανός ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Συλλογική οργάνωση των προσφύγων στη Δυτ. Μακεδονία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Το παράδειγμα τουΚεντρικούΣυνδέσμουΠροσφύγωνΚοζάνης “ΗΕλπίς” 13.20 Μαρίνα ΜΠΑΝΤΙΟΥ, Η Κοζάνη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στη δημόσια ιστορία.Τα μνημεία του τόπου σιωπηλά διηγούνται
13.40 Συζήτηση
Δ΄1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Λαϊκός πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά
Προεδρία: Ευάγγελος ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ – Παναγιώτης ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ
17.00 Παναγιώτης ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ, Πατριδωνυμικά επώνυμα των κατοίκων της πόλεως Κοζάνης 17.20 Ευάγγελος ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ, Καθαγιασμός του οικισμένου και κοινοτικού χώρου στις περιοχές Βοΐου και Κοζάνης
17.40 Αθηνά ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ, Τα μοιρολόγια της Αιανής και η συνεισφορά τους στη βαθύτερηγνώση της μουσικής παράδοσης της Πίνδου
18.00 Καλλινίκη ΩΤΤΑ, Ζητήματα ιστορίας της Δυτικής Ανασελίτσας μέσα από τη μελέτη της κατοικίας (18ος – αρχές 20ού αι.): Η μετάβαση από την αγροτική στην αστική κατοικί
α 18.20 Ζωή ΜΑΡΓΑΡΗ, Ζώσα παράδοση και άυλη πολιτιστική κληρονομιά: Η περίπτωση της Κοζάνης
18.40 Αθανασία ΖΥΜΑΡΑ, Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με θέματαc πολιτιστικής κληρονομιάς του Ν.Κοζάνης
19.00 Γρηγόρης ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ, Σκοπός και δράση του πολιτιστικού συλλόγου ‟Η Κόζιανη” 19.20 Συζήτηση
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Δεκεμβρίου 2018 Νέο κ τήριο Βι βλιοθήκης / ΦΟΥΑΓΙΕ
Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Σχολή, λόγιοι και Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Προεδρία: Κώστας ΠΕΤΣΙΟΣ – Kώστας ΝΤΙΝΑΣ
10.30 Άννα ΚΑΛΩΤΑ, Η Βιβλιοθήκη Κοζάνης κατά τον Μεσοπόλεμο
10.50 Έλενα ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ, Οι λόγοι του πατριάρχη Αλεξανδρείας και πρώην Καστορίας Γερασίμου Παλλαδά στον κώδ. 62 της ΚοβενταρείουΔημοτικήςΒιβλιοθήκηςΚοζάνης
11.10 Βασιλική ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, “Περὶ θεωρίας ἰατρικῆς σύνοψις”: Άγνωστο ιατρικό έργο του ιατροφιλοσόφου Μιχαήλ Περδικάρη στον κώδ. 41 της Βιβλιοθήκης Κοζάνης
11.30 Χαρίτων ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, Ο Κοζανίτης αντιγραφέας χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης Κοζάνης Κωνσταντίνος Στάμκου (1778-1787)
11.50 Συζήτηση – Διάλειμμα
 12.30 Κώστας ΠΕΤΣΙΟΣ, Η χειρόγραφη Λογική του Βούλγαρη στον κώδ. μονής Διονυσίου 101, αντιγραμμένη στην Κοζάνη το 1748
 12.50 Ηλίας ΤΕΜΠΕΛΗΣ, Ο ρόλος του Αγαπίου του Γαλατιστινού και του Ρώσου Κωνσταντίνου Τζεπίν στη διαμόρφωση των φιλοσοφικών σπουδών στη Σχολή της Κοζάνης
13.10 αρχιμ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Προδρομίτης, Κειμήλια της Ιεράς Μονής ΤιμίουΠροδρόμουΒεροίας σχετιζόμεναμε τηνΚοζάνη
13.30 Δημήτριος ΣΚΡΕΚΑΣ, Οργάνωση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης του μακαριστού μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανού
13.50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου