Google+ Badge

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ, 4η Συνάντηση «Νερό: φυσικό και κοινωνικό/πολιτισμικό αγαθό» 22- 27 Αυγούστου 2016 Ξενοδοχείο «Τελωνείο», Γέφυρα Πλάκας, Τζουμέρκα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Σύλλογος Προστασίας Αράχθου
4η Συνάντηση
«Νερό: φυσικό και κοινωνικό/πολιτισμικό αγαθό»
22- 27 Αυγούστου 2016
Ξενοδοχείο «Τελωνείο», Γέφυρα Πλάκας, Τζουμέρκα
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ), το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και το Σύλλογο Προστασίας Αράχθου, το 4ο Θερινό Σχολείο, που θα πραγματοποιηθεί 22 έως 27 Αυγούστου 2016 στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων. Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι: «Νερό: φυσικό και κοινωνικό/πολιτισμικό αγαθό». Η συνάντηση είναι αφιερωμένη στο Ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας.
Θεωρητικές αφετηρίες
Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο μόνο η φύση μπορεί να το παράγει αλλά οι άνθρωποι το διαχειρίζονται κοινωνικά και πολιτισμικά. Συνιστά περιοριστικό παράγοντα χωρίς την ύπαρξη του οποίου δεν μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι ανθρώπινες κοινωνίες.
Είναι φυσικό και κοινωνικό-πολιτισμικό αγαθό, έχει καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια και τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής, αλλά και έχει προβληθεί με διάφορους τρόπους στο πεδίο της συμβολικής σκέψης: καθημερινά πρακτικά ζητήματα (πόσιμο, πλύσιμο, πηγάδια, βρύσες, δίκτυο ύδρευσης), στον κύκλο της ζωής (διαβατήριες τελετές), στον κύκλο του χρόνου (εορτές, πανηγύρια), στις τελετουργίες, στις παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, αλεστική, μεταφορές κ.ά).
Το νερό θεωρείται βασικό συστατικό της αισθητικής, αλλά και της ψυχολογίας του τοπίου, με το οποίο συνδέεται άρρηκτα. Η ηχητική του νερού διαμορφώνει και το ηχητικό τοπίο (soundscape).
Oι υλικές, αλλά και οι «άυλες» αρετές του νερού συχνά αποτελούν «μήλον της Έριδος» μεταξύ νέων ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών κοινωνιών. Επομένως και η βαθύτερη διερεύνηση της σχέσης των τοπικών κοινωνιών με το νερό, πέραν της επιστημονικής αξίας, μπορεί να υποστηρίξει την ολοκληρωμένη, δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η περιοχή των Τζουμέρκων, έχοντας συνδέσει τη μοίρα της με τον ποταμό Άραχθο και το υδάτινο στοιχείο, αποτελεί έναν προνομιακό χώρο για αναζήτηση και μελέτη των στοιχείων εκείνων που δυνητικά την αναγάγουν σε πολιτιστικό τοπίο (cultural landscape), ένα σημαντικό τόπο που διαμορφώθηκε από την αλληλεπίδραση φύσης και ανθρώπου. Μελετάται από οικολογικής, αισθητικής, ιστορικής, εθνολογικής και ανθρωπολογικής σκοπιάς.
Περιεχόμενο
Οι Θεματικοί Άξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:
1.    Το φυσικό/οικολογικό πλαίσιο (κύκλος του νερού, χωρογραφία των εσωτερικών υδάτων, υγροτοπικά συστήματα κ.α.).
  1. Νερό και παραγωγικά συστήματα (οι υδάτινοι πόροι στην παραδοσιακή και στη σύγχρονη κοινωνία).
  2. Ο «πολιτισμός του νερού». Η συμβολική και φαντασιακή προσέγγιση του νερού (αφηγηματικός λόγος, εθιμικές πρακτικές, λαϊκές τελετουργίες κ.α).
  3. Αναψυχή & τουρισμός (τοπίο, δραστηριότητες, λαϊκός πολιτισμός, μουσειακές αναπαραστάσεις του νερού κ.α.).
Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως: λαογραφική – ανθρωπολογική έρευνα γύρω από το νερό, ιστορικά τεχνικά έργα, συλλογικοί φορείς, τουρισμός / αναψυχή.
Σημαντικές Ημερομηνίες
- Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν: 22 – 27 Αυγούστου 2016
- Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2016
- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2016
Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις
Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο «Τελωνείο», στη Γέφυρα Πλάκας του δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.
Συμμετέχοντες
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα.
Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής των φοιτητών ορίζεται στο ποσό των 60 ευρώ.
Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)
δ. Μετακινήσεις για τις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας
ε. Συμμετοχή σε τρίωρο rafting στον Άραχθο ποταμό με την επίβλεψη ειδικών οδηγών
Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς το χώρο διεξαγωγής και διαμονής.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο. Απαραίτητες Προϋποθέσεις:
α. Θα απαιτηθεί μια ελάχιστη προετοιμασία των συμμετεχόντων, βάσει υλικού που θα αποσταλεί.
β. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%.
γ. Συμμετοχή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας.
δ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή των εργασιών και των ερευνητικών ημερολογίων.
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος
Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη

Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιακουμάκη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Γκαρτζονίκα Ελευθερία, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημήτριος Γούσιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας

Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών
Μάγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής –σύμβουλος Ε.Α.Π.
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Παπαηλία Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τραγάκη Δάφνη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αντιπρόεδρος
Λαμπρινή Στάμου, Πρόεδρος Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (ΙΛΕΤ)
Μέλη
Αναγνώστου ζήσης, Γραμματέας Συλλόγου Προστασίας Αράχθου
Εκπρόσωπος Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
Καρακώστας Χρήστος, Αντιπρόεδρος ΙΛΕΤ
Μάνθος Νίκος Γεωργίου, μέλος Δ.Σ. ΙΛΕΤ
Μαργώνης Κωνσταντίνος, υπεύθυνος περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά
Ντερμάρης Βασίλης, Γεωπόνος, Περιφέρεια Ηπείρου
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματεία
Υπεύθυνος: Ντερμάρης Βασίλειος
Υποβολή Αιτήσεων: tzoumerkasummerschool@gmail.com

Διδάσκοντες[1]
Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουστέλιος Αθανάσιος, καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μάργαρη Ζωή, Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας
Μορδεχάι Λίλη, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο
Νιτσιάκος Βασίλης, Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
Σταμάτης Κωνσταντίνος, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τραγάκη Δάφνη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας[1] Αναμένεται η ομάδα των διδασκόντων να πλαισιωθεί και με άλλους επιστήμονες. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση σύντομα.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Σύλλογος Προστασίας Αράχθου
4η Συνάντηση
«Νερό: φυσικό και κοινωνικό/πολιτισμικό αγαθό»
22- 27 Αυγούστου 2016
Ξενοδοχείο «Τελωνείο», Γέφυρα Πλάκας, Τζουμέρκα
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Σημαντικές Ημερομηνίες
- Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν: 22 – 27 Αυγούστου 2016
- Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2016
- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2016


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Έτος γέννησης (προαιρ.):

Επάγγελμα/Ιδιότητα:

Ταχ. Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Email:

Β1. Προπτυχιακές Σπουδές
Τμήμα
Πανεπιστήμιο/Ιδρυμα
Αντικείμενο Σπουδών/Εξειδίκευση

Βαθμός Πτυχίου
Β2. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Τμήμα
Πανεπιστήμιο/ίδρυμα
Αντικείμενο Σπουδών/Εξειδίκευση

Βαθμός Πτυχίου
Γ. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
Ακαδημαϊκή/Ερευνητική δραστηριότητα, Επαγγελματικό Έργο & Εμπειρία, Δημοσιεύσεις, Πρακτική άσκηση (έως 300 Λέξεις).

Δ1. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ε. Εκθέστε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο.

ΣΤ. Ξένες Γλώσσες. Τίτλοι Σπουδών. Επίπεδο
Ο/Η Αιτών/Αιτούσα


Υπογραφή

Ημερομηνία         

Τελική Ημερομηνία Υποβολής 30/6/2016

1 σχόλιο: