Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Οι συζητήσεις της Κυριακής, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Στόχος δεν είναι ο στιγματισμός κάποιων ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΥΔΙΚΟΥ *, εφ. Πελοπόννησος,22/06/2020 [18:45]


Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Στόχος δεν είναι ο στιγματισμός κάποιωνΗ αξιολόγηση ως έννοια έχει νοηματοδοτηθεί αρνητικά. Και ο λόγος είναι που χρησιμοποιήθηκε ως απειλή από τις κυβερνήσεις εναντίον της εκπαιδευτικής κοινότητας, την οποία άφηναν συχνά εκτεθειμένη υπονοώντας ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δεν εργάζονται σωστά, παραμελούν τα καθήκοντά τους ή ατονεί το ενδιαφέρον τους στρεφόμενοι σ' άλλες εξωσχολικές επιλογές. Ακόμη, θεωρήθηκε πως όσες προσπάθειες κι αν έγιναν, στόχευαν, πρωτίστως, στη χειραγώγηση του εκπαιδευτικού και στη δυνατότητα απολύσεων με τη δημιουργία κατηγοριών εκπαιδευτικών και μισθολογικών διαφοροποιήσεων.
Συνεπώς, η πρόθεση για τη συζήτηση επί της αξιολόγησης είχε υπονομευμένη αφετηρία, μιας και αμφισβητούσαν τη φερεγγυότητα των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Βεβαίως, θα ήταν άτοπο να ισχυριστεί κάποιος ότι στον χώρο της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν αρρυθμίες αλλά και ανάγκη για αλλαγές, που να ενισχύσουν τον ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης, σε καιρούς μάλιστα κρίσεων και κοινωνικών ανασφαλειών.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος με ειλικρινείς προθέσεις. Αναμφίβολα, χρειάζεται αξιολόγηση. Ωστόσο, σπεύδω να τονίσω ότι θα προτιμούσα να αλλάξει η αρνητικά φορτισμένη έννοια. Επί της ουσίας, κάθε ομάδα, κάθε άτομο οφείλει να θέτει στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, τους οποίους συζητά στο τέλος ενός κύκλου. Η άποψή μου είναι ότι για την επεξεργασία και ορισμό αυτών των στόχων, τόσο συγκεκριμένων μαθημάτων ανά τάξη όσο και του σχολείου γενικότερα, υπεύθυνη είναι, αρχικά, η ομάδα των εκπαιδευτικών που διδάσκει το μάθημα ή στην τάξη που συνεδριάζει στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους. Την τελική ευθύνη για την αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας έχει ο σύλλογος εκπαιδευτικών, που συνεδριάζει τον Σεπτέμβριο αλλά και τον Μάιο κάθε έτους, με τη συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων, ή όπως αλλιώς θα ονομαστούν, και εκπροσώπων των μαθητών αλλά και των γονέων, καθώς και μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου ή διαμερίσματος της περιοχής.
Σ' αυτή τη συνάντηση, κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της, επισημαίνει τις ιδιομορφίες, τις υστερήσεις και τα θετικά. Στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη των ποσοτικών δεδομένων αλλά πρωτίστως η ένταξη όλης της τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία υπογραμμίζοντας και τους ανασχετικούς παράγοντες σ' αυτή τη διαδικασία, που μπορεί να εστιάζονται στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της περιοχής, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, στη σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τις επιχορηγήσεις.
Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι η αξιολόγηση μόνο προσωποκεντρική. Στόχος δεν είναι ο στιγματισμός κάποιων εκπαιδευτικών αλλά η βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Ακόμη, στόχος της αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι τα ποσοστά επιτυχίας στα ΑΕΙ. Είναι ένα στρεβλό κριτήριο που διαστρεβλώνει τον χαρακτήρα του σχολείου. Στόχος είναι η ένταξη όλων των μαθητών και μαθητριών στην τάξη και η βελτίωση των εκπαιδευτικού έργου.


·Ο Ευάγγελος Αυδίκος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου