Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Βυζαντινό ένδυμα. Μια γλώσσα εικόνων μας μυεί στον κόσμο του Βυζαντίου Δρ Παρή Καλαμαρά 4η διάλεξη «Όψεις της βυζαντινής κοινωνίας. Κοινωνικές ομάδες και κοινωνική διαστρωμάτωση» Παρασκευή 5 Ιουνίου, 6.00 μ.μ. (διαδικτυακά)Με βάση τις διαθέσιμες πηγές, το ένδυμα αποκαλύπτει κυρίως την ιεραρχική οργάνωση της βυζαντινής κοινωνίας, αλλά και τις διαφορετικές επαγγελματικές και οικονομικές ομάδες εντός της. Ο δυισμός της βυζαντινής κοινωνίας σε διοικούντες και διοικούμενους, σε δυνατούς  και αδυνάτους, είναι το πρώτο που παρατηρείται. Ακολούθως αναγνωρίζονται επιμέρους κοινωνικές ομάδες (π.χ. οι αξιωματούχοι, οι κληρικοί, οι μοναχοί, οι ψαράδες κ.λπ.), αλλά και η εξέλιξη στοιχείων του ενδύματός τους ή και της σχέσης μεταξύ των διαφορετικών ενδυματολογικών στοιχείων. Θα σχολιαστεί το ένδυμα αυτών και θα αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν συγκεκριμένη κοινωνική θέση ή οικονομική ισχύ. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στα επίσημα ενδύματα των αξιωματούχων της αυτοκρατορικής αυλής, στο ρόλο που διαδραματίζουν στις τελετουργίες και στη λειτουργία τους, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα Τυπικά της αυλής. Θα προσεγγιστεί στο ίδιο πλαίσιο και η έννοια των στολών. Τα δεδομένα θα παρουσιαστούν με χρονική αλληλουχία, ώστε να αναδειχθεί η εξέλιξη του βυζαντινού ενδύματος αλλά και της πολυεπίπεδης  χρήσης του, πραγματικής και σημασιολογικής
Κόστος παρακολούθησης: 5 €
Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.
Για δηλώσεις: kanari4pli@gmail.com
Τηλέφωνο: 210 3647577 (Ρόζα Πατσέα), Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου