Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Μάθημα: Νεανικοί πολιτισμοίΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Χειμερινό εξάμηνο
Διδάσκων:καθηγητής Ευάγγελος Γρ.Αυδίκος


Μάθημα: Νεανικοί πολιτισμοί


1.Το πλαίσιο

  Το μάθημα αυτό  οργανώνεται γύρω από δύο άξονες.
  α. Εισαγωγή στην έννοια του νεανικού πολιτισμού. Ανάπτυξη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί. .Θα εστιάσει, κυρίως, στη μεταπολεμική περίοδο, όπου οι νεανικοί πολιτισμοί(κινήματα νεολαίας γκράφιτι,) συνέβαλαν στη δημιουργία αντι-δομών που αμφισβήτησαν τον κυρίαρχο πολιτισμό.
  β. Εκπόνηση εργασιών από τους φοιτητές, με στόχο στην εμβάθυνση στα ζητήματα αυτά.Το τμήμα αυτό θα καλύψει(με παρουσιάσεις και συζητήσεις) το ένα δεύτερο της διάρκειας του εξαμήνου.

2.Υποχρεώσεις
α.Εννέα(9) παρουσίες στο μάθημα
β.Παρουσίαση δύο άρθρων σε διαφορετικές ημερομηνίες
γ.Εκπόνηση εργασίας 5000-7000 λέξεων
ü     η δήλωση του θέματος ως την 1/11/2011
ü     παράδοση εργασίας ως τις 25/1/2012
δ.Ενδιάμεση εξέταση με την ανάπτυξη ενός θέματος από τα παρουσιασθέντα άρθρα(η απάντηση σε 200 λέξεις).Ημερομηνία διεξαγωγής 15/12/2012

3.Αξιολόγηση
α.τελική εργασία               40%(η επιτόπια έρευνα 10% επιπλέον)
β.Παρουσιάσεις άρθρων   20
γ.Ενδιάμεση εξέταση        30%
δ.Συμμετοχή                      10%


4.Προτεινόμενα συγγράμματα
α.Αντώνης Αστρινάκης, Νεανικές υποκουλτούρες, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1991.
β.Δημήτρης Παπαγεωργίου, Μια "άλλη" Κυριακή: "Τρέλα" και "αρρώστια" στα ελληνικά γήπεδα,εκδ.Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007.

5.Βιβλιογραφία

§        Ken Gelder-Sarah Thornton(επιμ.),The Subcultures Reader, Routledge, New York 1997.
§        Nancy Macdonald, The Graffiti Subculture.Youth, Masculinity and Identity in London, ,Palgrave 2001.
Dick Hebdige, Το νόημα του στυλ, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1985

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Προβλήματα ένταξης ομογενών και πώς αντανακλούν στην αγορά εργασίας

 Το παρακάτω κείμενο διαβάστηκε στην Αλεξανδρούπολη, στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητερίου, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε μια ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα για την αποκατάσταση των παλλινοστούντων ομογενών, κυρίως από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.Το αναρτώ γιατί μου θυμίζει όλα όσα δεν έκανε η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζοντας με πρόχειρο τρόπο πολλά ζητήματα.Την εποχή εκείνη η υποδοχή μεγάλου αριθμού ομογενών ήταν σημαντικό έργο αλλά η ένταξη συχνά διαχειρίστηκε ως διαδικασία διασπάθισης κονδυλίων. Την εποχή εκείνη ο υποφαινόμενος με τον τωρινό πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή Κ. Χατζόιπουλο, αναλάβαμε ερευνητικό έργο για την καταγραφή της μνήμης και των τρόπων ένταξης των ομογενών.Το υλικό αυτό δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε αρκετά.Σε ό,τι με αφορά προϊόν αυτής της έρευνας ήταν ένα κείμενο που δημοσιεύεται στα πρακτικά του συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας για την Προφορική Ιστορίας(Rio de Janeiro, 1998) και ένα άλλο , αδημοσίευτο ακόμη, που διαβάστηκε στο συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας για τη Λαϊκή Αφήγηση που διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 2009 στην Αθήνα.Αναρτώ το κείμενο γιατί πιστεύω πως , εκτός από το ιστορικό ενδιαφέρον, θίγει ζητήματα που είναι ακόμη στην επικαιρότητα.
   Η δεκαετία του 1990 μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος, κατά την οποία τα εθνικά θέματα, με αιχμή το πρόβλημα των σχέσεών μας με τα Σκόπια για τη χρήση του ονόματος Μακεδονία, αποτέλεσαν πρώτης γραμμής υποθέσεις, που προσφέρονταν για πολλαπλές προσεγγίσεις και έδωσαν τη δυνατότητα για επανοτοποθέτηση των βασικών μας οικονομικών, διπλωματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διοικητικών επιλογών.
  Απόρροια αυτής της μετατόπισης του κέντρου ενδιαφέροντος στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές ήταν και η επικαιροποίηση της Θράκης. Δυο ήταν οι λόγοι για το γεγονός αυτό. α. Η διαρκής προβληματική μας σχέση με τη γείτονά μας Τουρκία, που συχνά εμπλέκει τη μουσουλμανική μειονότητα στις όποιες διεκδικήσεις της. β. Η κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού, που δημιούργησε νέα δεδομένα στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της ανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Η Θράκη έρχεται στο επίκεντρο των νέων εξελίξεων, καθώς η γεωγραφική της θέση δε σημαίνει περιθωριοποίηση στο πλαίσιο του συγκεντρωτικού και υδροκεφαλικού κράτους αλλά την καθιστά κέντρο νέων γεωγραφικών ενοτήτων, γεγονός που αυξάνει τα πλεονεκτήματά της για να καταστεί πόλος πολλών δραστηριοτήτων. Αυτό, όμως, προϋποθέτει ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό και, κυρίως, υπέρβαση της ισχύουσας πολιτικής πρακτικής, που θεωρούσε την περιφέρεια ως αιμοδότη του κέντρου.
  Για να εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα της σημερινής εκδήλωσης, ο ερχομός των Ποντίων στη Θράκη είναι συνδυασμός και των δυο παραπάνω λόγων. Η Θράκη υποδέχτηκε  ένα μεγάλος μέρος του ποντιακού ελληνισμού από την τέως Σοβιετική Ένωση. Η ελληνική πολιτεία ενίσχυσε αυτή την επιλογή. Ήταν μια επιλογή που έδινε την ευκαιρία για την πληθυσμιακή τόνωση της Θράκης, ποσοτική αλλά και ποιοτική, που ήταν βασική προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ο οραματικός στόχος της αναβάθμισης του ρόλου της Θράκης στην ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσα στους ομογενείς που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη περιλαμβάνονται σημαντικοί επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στην εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Παράλληλα, έχει φτάσει εδώ ένα αξιοπρόσεχτο στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία, το οποίο, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται εξοικείωση με νέα τεχνολογικά δεδομένα, από μόνο του αποτελεί ένα δυναμικό παράγοντα για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Θράκης.
   Η σημερινή εκδήλωση, συνεπώς, μπορεί να είναι και μια αφορμή για κάποιας μορφής απολογισμό των όσων έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Έχω την εντύπωση ότι βασικός άξονας για να κριθεί η πολιτική πληθυσμιακής ενίσχυσης της Θράκης είναι κατά πόσο έχουν αναπτυχθεί συνεκτικοί δεσμοί ανάμεσα στους ομογενείς και  τη Θράκη. Αυτό μας παραπέμπει στη λέξη - κλειδί της ομιλίας του υποφαινόμενου, την «ένταξη».
  Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης είναι σκόπιμη, για να τη διαφοροποιήσει από μιαν άλλη, την αφομοίωση. Θα μου επιτραπεί να δώσω το περιεχόμενο αυτής της έννοιας, γιατί θα μας διευκολύνει να παρακολουθήσουμε καλύτερα τη συνέχεια. Ένταξη σημαίνει ότι κάποια ομάδα ή άτομο αναπτύσσει οργανικούς οικονομικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, οικονομικούς δεσμούς με το χώρο υποδοχής. Η ένταξη προϋποθέτει ισότιμες σχέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις . Παράλληλα, συνοδεύεται από σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που εκφράζεται και με προσπάθειες για τη διατήρηση και αξιοποίηση κάποιων μορφών. Αυτό το σημείο είναι που ξεχωρίζει την ένταξη από την αφομοίωση, η οποία συντείνει στην εξαφάνιση των ιδιαιτεροτήτων και στη δημιουργία ομογενοποιημένων συμπεριφορών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των Ποντίων η αφομοίωση θα είχε ως αποτέλεσμα να θέλουν να; απορρίψουν την ταυτότητά τους, υιοθετώντας άκριτα τα πολιτισμικά και καταναλωτικά πρότυπα της ελλαδικής κοινωνίας.
  Κρίνοντας τα πράγματα με οδηγό αυτές τις δυο έννοιες οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι εκείνο που γίνεται, είναι η αφομοιωτική διαδικασία.. Οι Πόντιοι, ιδίως οι νέοι, έρχονται αντιμέτωποι με την καταναλωτική μας νοοτροπία, που διοχετεύεται από τα ΜΜΕ αλλά και τη δική μας καθημερινή αλαζονική συμπεριφορά. Θέλουν, λοιπόν, να καλύψουν το κενό, που υπάρχει ανάμεσα σ` αυτούς και το δικό τους πολιτισμικό σύστημα από τη μια και το δυτικότροπο σύστημα αξιών της ελλαδικής κοινωνίας. Βιώνουν, συχνά, τον εαυτό τους ως απαξία, ως κατώτερη πολιτισμική οντότητα απέναντι σ` ένα λαμπερό καταναλωτισμό. Οι μεγαλύτεροι στέκουν ανήμποροι να κατανοήσουν αυτόν τον άλλο κόσμο, την Ελλάδα των ονείρων και των προγόνων, την Ελλάδα που τους πληγώνει, την πατρίδα που δεν μπορούν να καταλάβουν . Αυτοί πληρώνουν το τίμημα της αδυναμίας τους να αφομοιωθούν, να αποδεχτούν τη λογική της πραγματικής Ελλάδας. Αυτό εκδηλώνεται με ψυχολογικούς κραδασμούς, όπως πιστοποιούν τα αυξανόμενα περιστατικά που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.
·  Άλλοι Πόντιοι, οι πιο νέοι, ταυτίζονται με τις αξίες της σύγχρονης Ελλάδας, απεμπολώντας ένα πλέγμα ανθρωπιστικών αρχών και ευαισθησιών, που έχουν αρχίσει να εκλείπουν από την νεοελληνική κοινωνία. Από τις ευχάριστες εκπλήξεις και συγκινήσεις της επιτόπιας έρευνας που έχω την τύχη να διεξάγω ανάμεσα στους Ελληνοποντίους του νομού Έβρου είναι και η επανασύνδεση με βασικές αξιακές αρχές με τις οποίες γαλουχηθήκαμε στην παιδική μας ηλικία. Η φιλοξενία, η αγαθότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, η έννοια της συγγένειας ως ευρύτερου κοινωνικού συστήματος αναφοράς, η καθαρή μάτια, είναι στοιχεία που τα χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Φοβάμαι, όμως, ότι εξωθούμε τους Ποντίους να εγκαταλείψουν αυτά τα στοιχεία, αφού βλέπουν ότι δεν έχουν πέραση, ότι είναι παλιομοδίτικα
·  Εκείνο, λοιπόν, που έχει αρχίσει να ενεργοποιείται, είναι η αφομοίωση. Η ένταξη, όπως τονίστηκε προηγουμένως, είναι πιο σύνθετη διαδικασία και συνοδεύεται από μια τάση συνάντησης με το χώρο υποδοχής και διαντίδρασης με σκοπό το αμοιβαίο όφελος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, στο σύνολό του απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ανάπτυξη τάσεων ένταξης. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν, κατά το «Ποντίκι» την πληθυσμιακή ομάδα των Ποντίων.
·  α. Απομονωμένη από τις τοπικές κοινωνίες.
· β. Χωρίς φροντίδα και πρόγραμμα για την παραμονή της και την επαγγελματική της απασχόληση.
·  γ. Με αβέβαιο και σκοτεινό μέλλον.
·Θεωρώ παρατραβηγμένες αυτές τις διαπιστώσεις. Ωστόσο, αν περιορίσουμε το θέμα μας στην περιοχή της Θράκης, θα διαπιστώσουμε ότι μένουν να γίνουν πολλά ακόμη, ώστε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα σωστό πλαίσιο ένταξης, ικανό να αξιοποιήσει τους Πόντιους ως μοχλό ανάπτυξης της Θράκης.
· Και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που λειτουργούν ως ανασχετικοί παράγοντες στην ένταξη των ομογενών.
· 1. Επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι το καίριο σημείο στην ενταξιακή διαδικασία. Στην έρευνα οι πληροφορητές σε σχετική ερώτηση για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν -  ή και αντιμετωπίζουν - στην Ελλάδα, συγκλίνουν στην ίδια διαπίστωση, όπως κι αν το εκφράζουν . «Δουλεία», απαντούν με αμηχανία οι περισσότεροι και σηκώνουν τους ώμους σε μια κίνηση απελπισίας και αγωνίας για το μέλλον. Ερωτώντας για το τι θα κάνουν στο μέλλον όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης, δεν αποκλείουν τη μετακίνηση. Πολλοί τη θεωρούν πολύ πιθανή και ανάμεσά τους ανήκουν  τα πιο δυναμικά στοιχεία.
·Και εύλογα θα απαντούσε κάποιος τρίτος ότι η Θράκη δεν έχει μεγαλύτερη  δυνατότητα και θα πρέπει οι ομογενείς να είναι ευχαριστημένοι και με όσα τους προσφέρονται. Αν εξετάσουμε την άποψη αυτή που είναι κυρίαρχη, θα παρατηρήσουμε ότι δεν είναι οραματική και μακροπρόθεσμα ακυρώνει τους λόγους που επέβαλαν την εγκατάσταση των ομογενών στη Θράκη. Ήδη τέτοιες κινήσεις αναπτύσσονται με τη μορφή αδειών για απασχόληση περιορισμένου χρόνου στη Γερμανία, την Κύπρο ή σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
· Αυτή η κίνηση εγκαινιάζει μια τακτική διερεύνησης του ευρύτερου οικονομικού χώρου, γεγονός που θα επιτρέψει στο μέλλον τη δημιουργία προϋποθέσεων ικανών για τη μετακίνηση όλης της οικογένειας και θα συμβάλει στην εμφάνιση ενός μεταναστευτικού φαινομένου. Έτσι, η προσπάθεια για πληθυσμιακή τόνωση της Θράκης και για  πολυποίκιλη θωράκιση θα έχει αποτύχει.
·  Ως τώρα το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, είτε μέσω των επιμορφωτικών σεμιναρίων δια των οποίων πραγματοποιούνταν μεταφορά οικονομικών ενισχύσεων στους Πόντιους ή με την ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ομογενών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δεν αποκλείουμε αυτές τις μορφές αλλά η δυναμική τους κρίνεται από το αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Το πρόβλημα δε λύθηκε και οι ομογενείς αναζητούν άλλες λύσεις. Πρόκειται για μια θεραπεία - ας μου επιτραπεί να τη χαρακτηρίσω - ασπιρίνη. Αναστέλλει το πρόβλημα για συγκεκριμένο διάστημα. Δεν το επιλύει. Περιορίζεται αυτή η λύση και άλλες παρεμφερείς σε μια πληθυσμιακή ομάδα, τους ομογενείς, εκτός από το γεγονός ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια αντιπαραγωγικών νοοτροπιών. Δημιουργεί προβλήματα στην ένταξη και κρατάει τους Ελληνοπόντιους σε θέση διαρκούς αναμονής για το μέλλον τους. Δεν εντάσσονται στον παραγωγικό κορμό της περιοχής. Σ` αυτή τη λογική κινούνται και οι απόψεις, που διετύπωσε ο πρώην πρόεδρος του ΕΙΑΠΟΕ, κ. Γ. Ιακώβου. «Η περιοχή φθίνει, υπάρχει αποβιομηχάνιση και έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας και εμείς καλούμαστε να εγκαταστήσουμε εκεί τον κόσμο μας σε μεγάλους αριθμούς. Ήδη υπάρχουν 20.000, που σημαίνει ότι χρειάζονται 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ η δημιουργία των θέσεων εργασίας, τα τελευταία χρόνια δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση του πληθυσμού αυτού, αντίθετα έχει συρρικνωθεί. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό για το θέμα της αποκατάστασης και πρέπει να αντιμετωπιστεί»
· Η ένταξη, λοιπόν, των ομογενών στη Θράκη είναι άρρηκτα δεμένη με το μέλλον της περιοχής. Προϋποθέτει την ανάπτυξη της Θράκης και την επένδυση κεφαλαίων με μια μακρόπνοη προοπτική, που θα λαμβάνει υπόψη τη θέση της Θράκης στον εθνικό κορμό, καθώς και τα γεωγραφικά της πλεονεκτήματα όσον αφορά τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και  τη Μαύρη Θάλασσα. Ο υποφαινόμενος δεν είναι ο καθ ` ύλην υπεύθυνος ώστε να ονοματίσει τις βιομηχανίες που μπορούν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Εξάλλου, αυτό είναι το τελευταίο. Το κύριο είναι να δοθεί στο πρόβλημα λύση με προοπτική, που θα ανακόψει πιθανές μεταναστευτικές κινήσεις αλλά και θα καταστήσει τους ομογενείς συμμέτοχους σε μια αναγεννητική προσπάθεια, καθώς μια τέτοια προοπτική θα εξαλείψει τις εστίες σύγκρουσης ανάμεσα στους παλιότερους κατοίκους και τους ομογενείς. Η ανέχεια εκτρέφει υπολανθάνουσες ρατσιστικές συμπεριφορές. Η ανάπτυξη οδηγεί σε συμπαράταξη για τον κοινό σκοπό.
·  Πέρα από αυτές τις επισημάνσεις, το πρόβλημα έχει και μια άλλη διάσταση. Η λύση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο αν ιδωθεί ως μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης. Η αποκεντρωμένη περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορεί να ανασυντάξει όλες τις δυνάμεις της και να αξιοποιήσει τους πόρους εκείνους, που είναι απαραίτητοι για την προώθηση μια δυναμικής και σταθερής ανάπτυξης. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα πρέπει να μην περιοριστεί στα όρια της αποκατάστασης μιας πληθυσμιακής ομάδας αλλά να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική, όπου ρόλο έχουν οι αυτοδιοικήσεις όλων των βαθμών. Το πρόβλημα δεν μπορεί, συνεπώς, να διαχειριστεί αποκλειστικά από τον ΕΙΑΠΟΕ.
·2. Στεγαστική αποκατάσταση. Ένας δεύτερος και ουσιαστικός παράγοντας που επηρεάζει και την ένταξη αλλά την αγορά εργασίας είναι η στεγαστική αποκατάσταση των Ελληνοποντίων. Καταρχήν, το θέμα αυτό έχει δυο όψεις. Είναι γνωστό, ότι πολλοί από τους ομογενείς προτίμησαν τη Θράκη ακριβώς γιατί υπήρχε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Η προοπτική της απόκτησης σπιτιού από την άλλη μεριά είναι αυτή, που συγκρατεί πολλούς από αυτούς να παραμένουν στη Θράκη. Η αδυναμία στην εξεύρεση κάποιας λύσης είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει επιταχυντικό παράγοντα για τη διαρροή πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.
·Εξάλλου, η ακινησία γύρω από το πρόβλημα αυτό δημιουργεί δυο σοβαρά προβλήματα, που προκαλούν προβλήματα στην ενταξιακή διαδικασία. Το πρώτο αφορά τους πρόχειρους οικισμούς τύπου Παλαγίας. Πολλοί απ` όσους μένουν εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη διαφορά του ενοικίου κι έτσι μένουν εκεί. Η διαμονή τους, όμως, έξω από την πόλη τους απομονώνει ακόμη περισσότερο και, βεβαίως, είναι αδύνατο σ` αυτές τις συνθήκες ν` αναπτυχθούν κοινωνικές σχέσεις. Ο βαθμός εκτίμησης και αυτοεκτίμησης είναι αρκετά χαμηλός. Στην ίδια κατηγορία υπάγεται και η δημιουργία ξεχωριστών οικισμών με καινούργια σπίτια, όπως γίνεται στις Σάππες. Πρόκειται για μια διαδικασία, που ωθεί σε εσωστρέφεια. Ας μου επιτραπεί να πω ότι αυτοί οι οικισμοί είναι ποντιακά χωριά στις παρυφές άλλων χωριών ή πόλεων. Θυμίζει τεχνητή συγκόλληση, που εξ ορισμού οριοθετεί και γεωγραφικά τις κοινωνικές και πολιτισμικές διακρίσεις.
·  Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την απροθυμία των ενοικιαστών στις πόλεις να ενοικιάσουν τα σπίτια τους σε Πόντιους. Μόνο τα υπόγεια και οι κακοκατακευαστές παραχωρούνται με ευκολία στους ομογενείς, από τους οποίους οι περισσότεροι έχουν βιώσει πολύ έντονα τη μειωτική απόρριψη από τους ιδιοκτήτες σπιτιών. Συνεπώς, το πρόβλημα χρειάζεται μια ριζική λύση. Αν θέλουμε να μείνουν οι Πόντιοι στη Θράκη ως μέσο για την πληθυσμιακή ανανέωση και οικονομική ανάπτυξη, τότε απαραιτήτως πρέπει να κατασκευαστούν κατοικίες. Και σ` αυτό το σημείο θα πρέπει να εμπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται να επιδείξει πρωτοβουλία παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα από αυτή της κεντρικής διοίκησης και του ΕΙΥΑΠΟΕ. Ίσως, για κάποιους δήμους και κοινότητες είναι ευκαιρία να προσελκύσουν ομογενείς, προσφέροντας τους υπό κάποιες προϋποθέσεις σπίτι και εργασία. Πιστεύω ότι απαιτείται φαντασία για την εξεύρεση πόρων.
·3. Εκμάθηση της γλώσσας. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για την ένταξη είναι η γλώσσα, που για κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες αποτελεί εργαλείο δουλειάς. Στον τομέα της εκμάθησης της γλώσσας έχουν γίνει αρκετά βήματα. Δεν επαρκούν για κάποιες περιπτώσεις, γιατί η εξοικείωση που επιτυγχάνεται, είναι στοιχειώδης. Δεν μπορεί ο απόφοιτος ενός τέτοιου σεμιναρίου να χειρίζεται σωστά τη γλώσσα και ούτε αποκτά τη δυνατότητα να εκφράσει  τις αποχρώσεις των σκέψεών του.
·Η γλώσσα, επομένως, είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την ένταξη και την επιτυχή ανταπόκριση του ομογενή στην αγορά εργασίας. Γι` αυτό απαιτείται κι ένα δεύτερο στάδιο οργάνωσης της γλωσσικής διδασκαλίας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ενισχύονται να αποκτήσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, το οποίο θα παρέχεται από το ΔΠΘ, μετά από παρακολούθηση κάποιων τμημάτων. Ειδικότερα, αυτό ισχύει για τους επιστήμονες εκείνους που χρειάζονται συγκεκριμένη ορολογία αλλά και όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η ουσιαστική κατοχή της γλώσσας.
·Αγαπητοί φίλοι,
·Το μέλλον των Ελληνοποντίων συνδέεται άμεσα με την προοπτική της Θράκης. Η ένταξή τους είναι πολυεπίπεδη διαδικασία. Κυρίως όμως, ξεκινά με την επαγγελματική τακτοποίηση. Συνεπώς, μας παραπέμπει στα όσα λέγονται για την ανάπτυξη της Θράκης. Αν αυτό δε γίνει., φαντάζομαι ότι η ένταξη θα είναι ατελής και η τάση που θα αναπτύσσεται, θα είναι η μεταναστευτική. Και σ` αυτό το τοπίο η αγορά εργασίας δεν μπορεί να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα. Τα όποια σεμινάρια για την εξειδίκευση και την προσαρμογή στη νέα κοινωνική και τεχνολογική πραγματικότητα , απαραίτητα στην αρχή για τη μεταφορά οικονομικής ενίσχυσης, εκφυλίζονται, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικό αντίκρισμα.
·Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ανεξέλεγκτα συγκρουσιακά φαινόμενα αν οι ομογενείς δεν ενταχθούν. Τότε είτε θα συμπεριφέρονται ως μια άλλη εσωστρεφής κοινωνία στο πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος ή θα διαπλακούν με όχι επιθυμητές όψεις της πόλης και της κοινωνίας, με αποτέλεσμα την αύξηση μορφών παραβατικότητας.
·Πέρα απ` αυτό είμαι, θέλω να είμαι αισιόδοξος. Τα αισθήματά μου αυτά προέρχονται κυρίως από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση από την τοπική αυτοδιοίκηση της σημασίας που έχει για τη Θράκη το θέμα της ένταξης των Ελληνοποντίων.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε
Ο Σεπτέμβρης είναι ήδη προχωρημένος. Έπεσε και η πρώτη καλή βροχή, βάλσαμο για τη γη.Υπενθύμιση για τους ανθρώπους, ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή μιας νέας εποχής.Το μήνα αυτόν είναι η αρχή του θρησκευτικού κύκλου. Ο Σεπτέμβρης, ο έβδομος μήνας των Ρωμαίων,  είναι η αρχή της χρονιάς για τους αγρότες. «Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε», λέει μια παροιμία.Δεν ξέρω αν σήμερα θυμόμαστε την αλήθεια των πραγμάτων.Η οργάνωση των κοινωνιών στην εποχή μας έχει προκαλέσει σύγχυση στα όρια, στο πότε αρχίζει και πότε τελειώνει κάτι.Έχει φουσκώσει την αλαζονεία των ανθρώπων, που νομίζουν πως η δύναμη της τεχνολογίας, η αίσθηση της εξουσίας μπορεί να αλλάξει αυτή τη βασική αρχή.Αργά ή γρήγορα όμως, αποδεικνύεται πως κάποιες αρχές, όσο κι αν εξελίσσονται οι εποχές και προσαρμόζονται οι μορφές στα νέα δεδομένα, δεν μεταβάλλονται.Διατηρούν τη φρεσκάδα τους.
       Αυτή η αρχή επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση της κατάστασης στην Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση επισφραγίζουν κάτι που έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Η ολιγωρία στην προετοιμασία της νέας χρονιάς αποκάλυψε την αλήθεια της παροιμίας.Ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή και όποιος θέλει να πάρει γεννήματα οφείλει να είναι έτοιμος για σπορά.Τα ντιβιντί που μοιράστηκαν και οι φωτοτυπίες των βιβλίων έβγαλαν τη γλώσσα σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τις εποχές.
       Μπορεί η προσοχή να είναι στραμμένη στις καταλήψεις των πανεπιστημίων, όμως το μέλλον προετοιμάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, η εξαφάνιση σχεδόν της αρχαιομάθειας από τα λύκεια μοιάζει με κακή σπορά.Μάλλον αγριάδες θα φυτρώσουν.Σε μια εποχή που όλοι πυροβολούν τα πανεπιστήμια , οι εκπαιδευτικές επιλογές που περιλαμβάνονται στα προεδρικά διατάγματα απομακρύνουν τις νέες γενιές από τις ανθρωπιστικές σπουδές.Μεγαλοπιανόμαστε και οραματιζόμαστε αστόχαστα. Φοράμε περικεφαλαίες τεχνολογικές και ακονίζουμε τα μαχαίρια του ανταγωνισμού στην προηγμένη τεχνολογία. Ξεχνάμε  πως η μεγάλη μας δύναμη είναι ο πολιτισμός μας.Δεν είναι αυτό μυωπικός εθνικός εγωισμός.Αντίθετα, είναι πράξη αυτογνωσίας και προγραμματισμού του μέλλοντός μας.
       Ο Σεπτέμβρης είναι η αρχή για το καλύτερο, όχι για επιτάχυνση της πορείας μας στον κατήφορο.Είναι η υπενθύμιση πως το μήνα αυτό σπέρνουμε , δεν γκρεμίζουμε.Αλλάζουμε με σύνεση.Δεν απαξιώνουμε.Συσπειρώνουμε τους πάντες, δε στοχοποιούμε.Η εκπαίδευση, έτσι κι αλλιώς, είναι ένα απέραντο κοινωνικό θερμοκήπιο.Έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον.Η εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει αυτές τις προδιαγραφές, μ’όλες τις αδυναμίες της.Το ανάδειξε και το παράδειγμα του νεαρού που βρήκε δουλειά στο facebook στις ΗΠΑ. Πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου ήταν.Μεταπτυχιακός του Κέιμπριτζ ήταν.Μπόρεσε να ξεχωρίσει.Η Ελλάδα δεν μπόρεσε όμως  να τον αξιοποιήσει.Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά.Έχει αδυνατίσει η μέση όμως, η τεχνική εκπαίδευση, αυτοί που θα στελεχώσουν τις μεσαίες θέσεις.Καιρός για σπορά λοιπόν.Οι γλώσσες μέσα.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Μάθημα : Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινων.Ανθρωπολογίας
Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Χειμερινό εξάμηνο
Διδάσκων: καθηγητής Ευάγγελος Γρ.ΑυδίκοςΜάθημα : Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού
1. Στόχος

Βασική στόχευση του μαθήματος είναι :
α. η εξοικείωση και η κατανόηση των συνθηκών-οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών- που συντέλεσαν στη διαμόρφωση του πλαισίου για τη στροφή του ενδιαφέροντος προς το λαό και τον πολιτισμό του το 19ο αιώνα(folk culture).
β. η διερεύνηση της μετεξέλιξης του λαϊκού πολιτισμού(folk/popular culture) στη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περίοδο.

2. Tα θέματα

α. Περιήγηση στην έννοια του πολιτισμού
β. Βιομηχανική επανάσταση και διαφωτισμός
γ. Ρομαντισμός και λαογραφία: η εθνογένεση
δ. o Fallmerayer και το ελληνικό εθνικό κράτος
ε. Ο Ν. Πολίτης και η νεοελληνική ιδεολογία στη στροφή του 19ου αι.
στ. Η θεωρία της συνέχειας και οι μεθοδολογικές επιλογές
ζ. Ο Στ. Κυριακίδης και ο Ν.Πολίτης
η. Η λαογραφική γενιά του 1970
θ. Οι νεότερες εξελίξεις
ι. Από το λαϊκό(folk) στο…λαϊκό (popular)πολιτισμό: οι πολιτισμικές σπουδές και πολιτισμοί

3. Αξιολόγηση

α.Τελική κρίση με προφορικές εξετάσεις(5)
β. Ενδιάμεση γραπτή εξέταση(3) στις 13 Δεκεμβρίου 2011(ώρα 5μμ, αίθουσα Θ).
Ύλη εξέτασης: όση διδαχτεί ως τις 23/11/2010.
Προσοχή: Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις αφαιρείται το 20% από την τελική βαθμολογία
γ. Υποχρεωτική παράδοση(το αργότερο στις 14/12/2010) περίληψης 300- 330 λέξεων(1).
 Το κείμενο για περίληψη παραλαμβάνεται από τον διδάσκοντα(6ος όροφος, γραφείο 8) ως 30/10/2011
 Ημέρες παραλαβής κειμένου:α.Τρίτη 12-.2.30μμ και 6-8 β.Τετάρτη 12-12.30 .
δ. Συμμετοχή στο μάθημα(1)
δ.Προαιρετική εργασία(3). Η βαθμολογία είναι πέρα από τη δεκάβαθμη κλίμακα που συμπληρώνουν τα προηγούμενα κριτήρια(α, β, γ).
 Δήλωση εργασίας : ως τις 10/11/2011.
 Παράδοση εργασίας: Ηλεκτρονικά(e-mail) ως τις 20/1/2012 και σε έντυπη μορφή την ημέρα τω εξετάσεων
Προϋπόθεση για την ανάληψη εκπόνησης εργασίας με επιτόπια έρευνα είναι η παρακολούθηση οχτώ τουλάχιστον μαθημάτων(θα δηλώνεται η παρουσία των συγκεκριμένων φοιτητών/τριών)
Προσοχή: δε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε εργασία αν δεν
§ έχει υπάρξει τακτική συνεργασία με τον διδάσκοντα, τουλάχιστον τρεις φορές
§ Δεν έχει παραπομπές και βιβλιογραφία
 §είναι αντιγραφή από το ιντερντ(επισημαίνεται ότι το τελευταίο θεωρείται από το νόμο λογοκλοπή)

4. Προτεινόμενα βιβλία
• Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος, Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού, Αθήνα 2009
• M. Γ. Mερακλής, Ελληνική Λαογραφία, Αθήνα 20045. Βασική βιβλιογραφίαΒιβλιογραφία


Ελληνόγλωσση

Αγγελοπούλου, Άννα – Καπλάνογλου, Μαριάνθη – Κατρινάκη, Εμμανουέλλα. 2004. Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών ΑΤ 500-559. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς-Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι..Ε.
Άγνωστος, «Κανονισμός της Ελληνικής λαογραφικής εταιρείας», Λαογραφία Α΄(1909) 163-67.
Αλεξάκης, Ελευθέριος Π. 1993. «Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ελληνική Λαογραφία:  ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πρόβλημα», στον τόμο:  Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Πρακτικά Συνεδρίου που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών(Αθήνα 11, 12 και 13 Ιανουαρίου 1989). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σσ.23-47.
………………………….2003. «Ανθρωπολογία Οίκοι ή Λαογραφία ; Μια επιστημολογική προσέγγιση», στον τόμο: Επιστημονικό Συμπόσιο «Το παρόν του παρελθόντος: ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη) , σσ.53-6.
Αλεξιάδης, Μηνάς Αλ. 1988. Η ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
……………………….1989. Λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε Ελληνικά αυτοκίνητα: Συμβολή στην έρευνα σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
……………………………1996. «Η εθνογραφική προσέγγιση του παραμυθιού», στον τόμο: Ε. Αυδίκος(επιμ.), Από το παραμύθι στα κόμικς. Παράδοση και νεοτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.103-07.
……………………………1999. «Λαϊκό αίνιγμα και παιδί. Παιδαγωγική διάσταση της σχέσης», στον τόμο: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος(επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ. 43-56.
…………………………….2001. «Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο. Μορφή – λειτουργία – σημασία», στο βιβλίο του Καρπαθιακή Λαογραφία. Όψεις του Λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, σσ.161-214.
………………………. 2002. «Ο καθηγητής της Λαογραφίας Μ. Γ. Μερακλής και το επιστημονικό του έργο», στον τόμο: Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ.15-31.
…….……………………..,  «Μνήμη Νικολάου Γ. Πολίτη, Θεμελιωτή της Ελληνικής Λαογραφίας» , Λαογραφία, 39(1998-2003) 23-29.
………………………2003.  Δωδεκάνησα Λαϊκός Πολιτισμός. Αθήνα.
…………………………... 2003. «Λαογραφικές; Σπουδές στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», , στον τόμο: Χριστίνα Βέικου(επιμ.), Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων(Π.Ε.Φ.), Σεμινάριο 29 «Λαογραφία και Ιστορία». Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, σσ.15-39.
………………………2006. Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία. Συναγωγή μελετών. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα.
Άντερσον, Μπενεντίκτ. 1997. Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, μετ. Ποθητή Χαντζαρούλα. Αθήνα : Νεφέλη.
Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ευρυδίκη. 2004. Μνήμης τεκμήρια. Αθήνα: Παπαζήσης.
Αποστολάκης, Γιάννης Μ.. 1950. Το κλέφτικο τραγούδι. Το πνεύμα και η εποχή του. Εν Αθήναις : Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».
Ασδραχάς, Σπύρος. 2003. «Ο ακατάδεχτος ανιψιός και ο πλούσιος θείος: ο ιστορικός χρόνος της λαογραφίας», στον τόμο: Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία(19-21 Ιουνίου 2002).  Αθήνα:  Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σσ.277-83.
Αυδίκος, Ευάγγελος Γρ. 1991. Όψεις της μεταβολής μιας επαρχιακής πόλης. Λαογραφική εξέταση, διδακτορική διατριβή. Πρέβεζα: Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας.
………………………… «Προς μια λαογραφία του αστικού χώρου», Διαβάζω 245(1990)67 - 70.
…………………………1992. «Η κοινότητα στον αστικό χώρο: αντιστάσεις και λειτουργίες. Η περίπτωση των Συρρακιωτών τnς Πρέβεζας», Δωδώνη. Μέρος Τρίτο, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματoς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παράρτημα αριθμ. 50. Ιωάννινα, σσ. 49 - 70.
………………………... 1993. Η ταυτότητα της περιφέρειας στο Μεσοπόλεμο. Το παράδειγμα της Ηπείρου. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
………………………..«Περιφερειακές ταυτότnτες και Ευρωπαϊκή Ένωση: το παράδειγμα του ηπειρωτισμού»,  Τετράδια  33(1993)69 - 80.
………………………………«Λαογραφία : μια επιστήμη υπό αμφισβήτηση», Δωδώνη(Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), ΚΓ΄: 1(1994) 109-122.
…………………………«Αστική λαογραφία: ουτοπία ή πραγματικότητα;», Εθνολογία 3(1994) 163-88.
……………………..1996. Το παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
…………………….19972. Το λαϊκό παραμύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Οδυσσέας.
……………………1998. Από τη Μαρίτσα στον Έβρο. Πολιτισμικές συγκλίσεις και αποκλίσεις σε μια παρέβρια περιοχή. Δήμος Τυχερού. Αλεξανδρούπολη: Πολύκεντρο Δήμου Τυχερού.
……………………..1999. «Λαογραφία και παιδική ηλικία: οπτικές και προοπτικές», στον τόμο: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος(επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ.23-42.
………………………….1999. Μια φορά κι έναν καιρό…αλλά…μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
…………………………..2001. «Λαογραφία και προφορική ιστορία», στον τόμο :  Χρυσούλα Xατζητάκη – Καψωμένου(επιμ. ), Ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός . «Λαογραφία και Ιστορία». Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου – Νέστορος. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, σσ.152-58.
………………………….2002. Χάλασε το Χωριό μας Χάλασε. Ιστορίες περί ακμής και πτώσης στη Λευκίμη Έβρου. Αλεξανδρούπολη : Πολύκεντρο Δήμου Τυχερού.
………………………………..« ‘Το φάντασμα της Πορτίτσας’: Η κοινωνική λειτουργία του υπερφυσικού και το αγροτο-αστικό δίπολο», Εθνολογία 9(2002) 167-189.
………………………………...«Ο υπερφυσικός κόσμος και το κοινωνικό του ισοδύναμο: το χώμα και το νερό στις ιστορίες περί βρικολάκων», Εθνολογία 11(2004) 215-37.
……………………….2002. «Παγκοσμιοποίηση και λαϊκός πολιτισμός στον 210 αιώνα», στον τόμο Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ.111-23.
……………………….. 2003. «Η Κάρπαθος ως λαογραφικό και ανθρωπολογικό μοντέλο», στον τόμο: Κάρπαθος και Λαογραφία. Β΄ Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας(Κάρπαθος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2001). Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου/Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου-Επαρχείο Καρπάθου, σσ.71-86.
…………………………2003. «Από την προξενήτρα στο Γραφείο Συνοικεσίων: παραδοσιακότητα και νεωτερικότητα στον αστικό χώρο», στον τόμο: Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία(επιστημονικό συμπόσιο, 19-21            Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σσ. 149-72.
…………………………2005. «Προλογικό Σημείωμα», στο βιβλίο: Βασιλική Ρόκου., Η παραδοσιακή κοινωνία. Από τη μεγάλη συνέχεια στη μεγάλη διάρκεια. Αθήνα: Ταξιδευτής, σσ.9-10.
………………………... χ.χ. «Από την ταυτότητα του χορού στις πολιτισμικές ταυτότητες», στον τόμο: Καλλιόπη Πανοπούλου(επιμ.), 3ο Συνέδριο Λαϊκού Πολιτισμού «Χορός και πολιτισμικές ταυτότητες στα Βαλκάνια». Πρακτικά. Σέρρες: ΔΕΠΚΑ/Δήμος Σερρών, σσ.347-62.
……………………….«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας Αθαμανίας (Φ.Α.Τ.Α.): Μετάβαση από τη μεθοριακότητα του άλλου τόπου στην αναπαραγωγή της τζιουρτζιώτικης συλλογικότητας», Τρικαλινά 26(2006)563-604.
………………………..2007. « ‘Το κατσίκι αν πηδήσει το μαντρί, θα βρει να φάει πολύ’. Ζώντας στην οδό Άβαντος, στο χώρο εκείθεν της γραμμής», στο βιβλίο του Η Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη, ό.π., σσ.15-66(=. 2002. «Οι Ρομά στην Ελλάδα». Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, σσ.185-229).
………………………..2007. «Εθνοτικές και πολιτισμικές συνάφειες και αντιθέσεις στα δημοτικά τραγούδια της Θράκης: το παράδειγμα της ερωτικής ανομίας», στο βιβλίο του Η Θράκη και οι άλλοι. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.104-21.
………………………..2007. «Το κουρμπάνι του Αιγίου Αθανασίου Διδυμοτείχου. Η θρησκευτικότητα ως έκφραση κοινωνικής αντιρρόπησης». στο βιβλίο του Η Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη. Αθήνα: Οδυσσέας, σ.143-56.
………………………2007. «Εννοιολογικές διαστάσεις της παράδοσης στο έργο του Γ. Βιζυηνού», στο βιβλίο του Η Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη. Αθήνα, σσ.210-28.
…………………………2007. «Η γυναικεία ομορφιά στις Κρητικές μαντινάδες», στον τόμο: Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος(εις. Επιμ.), Κρήτη και  Λαϊκός Πολιτισμός. Τοπικότητες: αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις. Αθήνα: Ταξιδευτής, σσ. 289-30
………………………….‘Να μπει ο διάβολος στην κεφαλήν και τον εμυαλόν σου’. Κοινωνικές αντι-δομές και διαχείριση κοινωνικών σχέσεων στις κατάρες της Καρπάθου…….
Βαγενάς, Νάσος. 1997. «Ο μύθος του ελληνοκεντρισμού», στο βιβλίο Μοντερνισμός και Ελληνικότητα. Αθήνα: Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σσ.13-29.
Βαρβούνης, M. .Γ. 1992. Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Σάμου. Αθήνα: Επιστημονικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου».
………………….. 1995. Εξελίξεις και μετασχηματισμού στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. Εκδόσεις Fragmenta.
……………………. 1996. «Λαϊκά δρώμενα και τουρισμός: η περίπτωση του Καδή στη Σάμο», στον τόμο: Λαϊκά Δρώμενα. Παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά Α΄Συνεδρίου(Κομοτηνή 25-27 Νοεμβρίου 1994). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού-Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού, σσ.51-64.
Βαρουξάκης, Γεώργιος,  « ‘Φαντασιακές’ κοινότητες και Μεγάλη Ιδέα. Μια συμβολή του Ν. Γ. Πολίτη», Μνήμων  13(1991)167-213.
Βέικου, Χριστίνα. 1998. Το κακό μάτι. Η κοινωνική κατασκευή της οπτικής επικοινωνίας. Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα.

Bourdieu, Pierre.  2002. Οι κανόνες της τέχνης. Γένεση και Δομή του Λογοτεχνικού πεδίου, μετ. Έφη Γιαννοπούλου. Αθήνα: Πατάκης.
………………..2002. Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης. Αθήνα: Πατάκης.
…………………2007. Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός, μετ. Θεόδωρος Παραδέλλης. Αθήνα: Πατάκης.
Braudel, F.  - Aymard, M.- Coarelli, F.. 1990. Η Μεσόγειος. Ο χώρος και η ιστορία, μετ. Έφη Αβδελά-Ρίκα Μπενβενίστε. Αθήνα : Αλεξάνδρεια.
Βρέλλη, Μαρίνα Ι. 1980. Η λαϊκή ψάθινη καρέκλα στα Γιάννινα(1930-1980). Ανάτυπο από την «Ηπειρωτική Εστία». Γιάννινα.
Βρέλλη-Ζάχου,Μαρίνα, «Ένδυμα και διαφήμιση στη Ζάκυνθο κατά το χρονικό διάστημα 1877-1911», Δωδώνη(Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)  ΙΕ΄: 1(1986) 143-68.
………………………..«Νόμοι και κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια και τις ενδυματολογικές δαπάνες στη Δυτική Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους», Δωδώνη(Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)  Κ΄: 1(1991) 227-63.
 ……………………….1991. Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση(1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος, διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα.
……………………….1991. Τα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα.
……………………….2002. «Η διδασκαλία και η έρευνα της ενδυμασίας στο πλαίσιο του λαϊκού πολιτισμού: οι εργασίες των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», στον τόμο  Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  σσ.183-210.

Γεωργιάδης, Νέαρχος. 1999. Ρεμπέτικο και πολιτική. Αθήνα : Σύγχρονη Εποχή.

Γιαννόπουλος, Περικλής,  Άπαντα, τ. Α΄, Αθήνα 1963.

Γιαννουλόπουλος, Γιάννης……. Η εθνική μας τύφλωσις. Αθήνα:……, .

Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα. 1998. «Αναστοχασμός, ετερότητα και ανθρωπολογία οίκοι: Διλήμματα και αντιπαραθέσεις», στον τόμο : Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού(επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ.366-435.

Γουήλ-Μπαδιεριτάκη, Άννα,  «Περί την λαϊκήν λατρείαν της αγίας Μαρίνης», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 24:2 (1973-74)268-94.
……………………………«Η παραδοσιακή φορεσιά από το Γιρομέρι Θεσπρωτίας και τα κοσμήματά της», Ηπειρωτική Εστία 26(1977) 244-47.
…………………………….1980. Το γυναικείο παραδοσιακό πουκάμισο της Ηπειρωτικής Ελλάδας, διδακτορική διατριβή. Αθήνα.
Γκράμσι, Αντόνιο. 1981. Λογοτεχνία και εθνική ζωή, μετ. Χρήστος Μετάφραση. Αθήνα: Στοχαστής.
Δαμιανάκος ,Στάθης. 1987. Παράδοση ανταρσίας  και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα: Πλέθρον.
……………………2001.  Κοινωνιολογία του ρεμπέτικου. Αθήνα : Πλέθρον.
Δαμιανού, Δέσποινα Μ.. 2005. Λαϊκές αφηγήσεις. Μύθοι και παραμύθια των Κυθήρων. Φαντασιακή δημιουργία και πραγματικότητα. Αθήνα:Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών.
Δαφνής, Γρηγόριος. 1974.  Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, Α΄.  Ο Βενιζελισμός κυβερνά. Αθήνα: Ίκαρος.
Δημαράς, Κ. Θ. 1975. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας . Αθήνα: Ίκαρος.
………………. 1985. Ελληνικός Ρωμαντισμός. Αθήνα: Ερμής.
Δουλαβέρας, Αριστείδης Ν. 2007. Η Ανθρώπινη Ομορφιά στο Δημοτικό Τραγούδι, Α΄ . Η Γυναικεία Ομορφιά. Αθήνα: Παπαζήσης.
Δραγούμης, Ίων. 1976. Ο ελληνισμός μου και οι Έλληνες 1903-1909. Αθήνα.
………………..1981. «Ελληνικός Πολιτισμός», στο αφιέρωμα Η Ελληνική Παράδοση. Αθήνα : Ευθύνη, σσ. 27-36.

Eliade, Mircea. 1999. Κόσμος και ιστορία ή ο μύθος της αιώνιας επιστροφής, μετ. Σ. Ψύλλος, Μ. Μπέγζος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζαμπέλιος, Σπυρίδων.1852. Άσματα Δημοτικά της Ελλάδος εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού ελληνισμού. Κέρκυρα : Τυπογραφείον Ερμής Α. Τερζάκη και Θ. Ρωμαίου.

Ζωγράφου, Μάγδα. 1996. «Ευετηριακά λαϊκά δρώμενα: μια πρώτη ματιά», στον τόμο Λαϊκά δρώμενα. Παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου(Κομοτηνή 25-27 Νοεμβρίου 1994). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού-Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού και Κέντρο Λαϊκών δρωμένων,, σσ.121-30.

Ζώρας, Γ., Κρητικός, Π., Οικονομίδης, Δ., Γλέζος, Π., Ζώρα, Π., «Πρόλογος», Λαογραφία ΚΕ΄(1967) V-XII.
Hobsbawm, Eric- Ranger, Terence (επιμ.).. 1994. Η επινόηση της παράδοσης, μετρ. Θανάσης Αθανασίου. Αθήνα: Θεμέλιο.
Hobsbawm, Eric .2001. Ξεχωριστοί άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζαζ. Αθήνα: Θεμέλιο.
Herzfeld, Michael. Herzfeld. 1998. Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης, μετ. Ράνια Αστρινάκη. Αθήνα  :Αλεξάνδρεια.
…………………..2002. Πάλι δικά μας. Λαογραφία, Ιδεολογία και η Διαμόρφωση της Σύγχρονης Ελλάδας, μετ. Μαρίνος Σαρηγιάννης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Ήμελλος, Στέφανος, «Ο άγιος Μόδεστος εν Νάξω», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 4(1964) 376-81.
Ήμελλος, Στ. Δ., Πολυμέρου-Καμηλάκη, Αικ.. 1983. Παραδοσιακός υλικός βίος του ελληνικού λαού(ερωτηματολόγιο). Αθήνα.
Hobsbawm, Eric. 2004. «Εισαγωγή: Επινοώντας παραδόσεις», στο βιβλίο: Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Η επινόηση της παράδοσης μετ. Θανάσης Αθανασίου. Αθήνα: Θεμέλιο, σσ.9-24.
…………………2001. «Το σπάσιμο των μηχανών», στο βιβλίο του Ξεχωριστοί άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζαζ. Αθήνα: Θεμέλιο,σσ.18-35.
…………………2001 «Η δημιουργία της εργατικής τάξης 1870-1914», στο βιβλίο του Ξεχωριστοί άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζαζ. Αθήνα: Θεμέλιο, σσ.90-112.
Θεοτοκάς,  Γιώργος,. 1981. «Εθνική συνείδηση», στο αφιέρωμα Η Ελληνική Παράδοση. Αθήνα: Ευθύνη, σσ.51-4.
Jameson, Frederic. 1999.Το μεταμοντέρνο ή η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού, μετ. Γ. Βάρσος. Αθήνα : Νεφέλη.
Κακάμπουρα-Τίλη, Ρέα. 1999. Ανάμεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες. Οι σύλλογοι της επαρχίας Κόνιτσας στην Αθήνα. Κόνιτσα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας.
………………………..1999. «Γλωσσικά και λογοτεχνικά κείμενα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η συμβολή της Λαογραφίας στην αξιοποίησή τους», στον τόμο: Β. Δ. Αναγνωστόπουλος(επιμ.), Λαϊκή παράδοση και παιδί. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ.131-45.
……………………...... «Δραματοποίηση λαϊκών δρωμένων στο ελληνικό σχολείο», Παρνασσός ΜΒ΄ (2000) 215-28.
……………………..2008. Αφηγήσεις Ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα: Ατραπός.
Κακούρη, Κατερίνα Ι.. 1975. «Η ελληνική λαογραφία σε σχέση με την εθνολογία και την ανθρωπολογία», στον τόμο: Α΄ Συμπόσιον Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου(Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Θεσσαλονίκη, 19-20 Απριλίου 1974. Πρακτικά. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, σσ.55-73.
Κανατσούλη, Μένη. 1997. Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. Αθήνα: University Studio Press.
Καπλάνογλου, Μαριάνθη. 1998. Ελληνική λαϊκή παράδοση. Τα παραμύθια στα περιοδικά για παιδιά και νέους(1836-1922). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
………………………….2002. Παραμύθι και αφήγηση στην Ελλάδα: Μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή. Το παράδειγμα των αφηγητών από τα νησιά του Αιγαίου και από τις προσφυγικές κοινότητες των μικρασιατών Ελλήνων. Αθήνα: Πατάκης.
……………………….2003. «Ο λαϊκός πολιτισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: ορισμένες παρατηρήσεις με αφορμή τη διδασκαλία του μαθήματος ‘παράδοση και νεοτερικότητα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό με στοιχεία συγκριτικά προς τους άλλους λαούς της Ευρώπης’ στο πρόγραμμα ‘ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης», στον τόμο: Κώστας Α. Βρατσάλης(εισ.-επιμ.), Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία. Κείμενα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: νήσος, σσ.231-48.
………………………….2004. Κόκκινη κλωστή κλωσμένη. Λαϊκά παραμύθια και αφηγητές του Αιγαίου. Αθήνα: Πατάκης.
Κατσαρής, Δημήτρης Θ.. 2002. « ΄Η Κυριακή αργία’. Μια βαρυσήμαντη επιστολή του Νικολάου Γ. Πολίτη, στον τόμο : ΘΗΤΕΙΑ. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα:  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σσ. 309-21..
……………………….«Η εξέχουσα παρουσία του Νικολάου Γ.Πολίτη κατά τη δεκαετία 1873-1883», Λαογραφία  39(2003)3-9..
Καψωμένος, Ερατοσθένης Γ. 1987. Το κρητικό ιστορικό τραγούδι. Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος.
…………………………… . 2000. Αναζητώντας το χαμένο ευρωπαϊκό  πολιτισμό, Α΄.Νεοελληνική ποίηση και πολιτισμική παράδοση. Αθήνα :Πατάκης.
Kearney, Richard. 2006. Ξένοι, Θεοί και Τέρατα, μετ.Νίκος Κουφάκης. Αθήνα: Ίνδικτος.
Κιουρτσάκης, Γιάννης. 2007. «Παγκόσμια ισοπέδωση και τοπικές αντιστάσεις. Υποθέσεις και απορίες», στον τόμο: Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος(επιμ.), Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός. Ταυτότητες: αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις. Αθήνα: Tαξιδευτής, σσ.41-8.
 Κόκκινος, Γιώργος. 1998. Από την ιστορία στις ιστορίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κονταξής, Κώστας. 1997. Εισαγωγή στην Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία, Α΄.Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Γιάννενα.
................................... Δημοτικό τραγούδι. Μια προσπάθεια προσέγγισης…..
Κορρέ, Κατερίνα Γ. «Νεοελληνική ζώνη», Νέα Εστία 100(1976) 941-49 και 1016-25.
……………………. 1978. Νεοελληνικός κεφαλόδεσμος. Αθήνα.
Κορρέ-Ζωγράφου, Κατερίνα. 1995. Τα κεραμικά του ελληνικού χώρου. Αθήνα.
………………………………2002. Χρυσικών έργα. Αθήνα: ΕΛΙΑ.
…………………………….. χ.χ. Τα κεραμικά του Αιγαίου. Υπουργείο Αιγαίου.
Κορρέ-Ζωγράφου, Κατερίνα- Ολυμπίτου, Ευδοκία. 2003. Άνθρωποι και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
Κούνδουρος, Ρούσσος Σ.. 1978. Η ασφάλεια του καθεστώτος Πολιτικοί Κρατούμενοι, Εκτοπίσεις και Τάξεις στην Ελλάδα 1924-74. Αθήνα: Καστανιώτης.
Κυριακίδης, Στίλπ. Π., 1920. Αι γυναίκες εις την Λαογραφίαν, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Εν Αθήναις.
………………………«Ν. Γ. Πολίτης», Λαογραφία,  Ζ΄(1923) θ΄ -  κς΄.
……………………«Τι είναι λαογραφία και εις τι δύναται να ωφελήση η σπουδή της», Λαογραφία ΙΒ΄(1938-1948) 130-157.
............................... 1939. Η οικογένεια. Αι περί της αρχής της οικογενείας υλιστικαί θεωρίαι και τα σύγχρονα διδάγματα της εθνολογίας, Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Εν Θεσσαλονίκη.
……………………… 1946. Γλώσσα και λαϊκός πολιτισμός των Νεωτέρων Ελλήνων, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Εν Αθήναις.
……………………… 1953. Η Λαογραφία και η σημασία της. Τρεις διαλέξεις. Τρεις διαλέξεις. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
……………………….«Τα κόκκινα αυγά του Πάσχα», Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, 3(1958) 5-13.
……………………..1965 .Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α΄. Μνημεία του Λόγου, Ακαδημία Αθηνών/ Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου(αρ.8), Εν Αθήναις.
................................. 1990 . Το δημοτικό τραγούδι . Αθήνα : Ερμής.

Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη. 1977. «Προλεγόμενα για τον έλληνα αναγνώστη. Ο Claude Lévi-Strauss και το έργο του», στο βιβλίο: Claude Lévi-Strauss, Άγρια Σκέψη, μετ. Εύα Καλπουρτζή». Αθήνα: Παπαζήσης, σσ.9-88.
………………………………. χ.χ.. Η θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Κριτική ανάλυση. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη). 
……………………………….1979. Λαογραφικά Μελετήματα Ι. Αθήνα: Νέα Σύνορα.
………………………………1993. Λαογραφικά Μελετήματα ΙΙ. Αθήνα: Πορεία.
 Κυριακίδου-Νέστορος, Άλκη, Ισμηρλιάδου, Αδέλλα, Παναγιωταρέα, Άννα, Πυργάκη, Άννα, Βουτυρά, Έφη,  Δέλτσου, Ρίτσα, «Λαογραφία και Προφορική Ιστορία», Εντευκτήριο 8(1989)…..
…………………………...  . Κυριακίδου- Νέστορος, Ά- Μερακλής,  Μ. Γ.,  «Οι ρίζες μας: έλεγχος ενός κοινού τόπου της νεοελληνικής ιδεολογίας», Δελτίο της Εταιρείας Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 4β(1980) 57-71.

Λ

Λαγόπουλος, Αλέξανδρος –Φ.. 2001. «Ανθρωπολογία του χώρου: «Ζώσιμο» και σταύρωμα» του χωριού στην Ελλάδα», στον τόμο: Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου(επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ.84-91.
Λέκκας, Παντελής Ε.. 2001. Το παιχνίδι με τον χρόνο. Εθνικισμός και νεοτερικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Λεονταρίτης, Γ. Β.. 1983. «Εθνικισμός και Διεθνισμός:  Πολιτική Ιδεολογία», στο βιβλίο : D. G. Τσαούσης(επιμ.), Ελληνισμός και Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Αθήνα:  Βιβλιοπωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ», σσ.27-35.
Λιάκος, Αντώνης. 2007. Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία; Αθήνα : Πόλις.
Λουκάτος, Δημήτριος Σ. , «Η λαογραφική έρευνα τα πρώτα πενήντα χρόνια του αιώνα μας», Νέα Εστία 48:563(1950) 290.
…………………………..«Σύγχρονα προβλήματα λαογραφίας», Νέα Εστία 48:559(1950) 1376- 79.
…………………………«Οι λαογραφικές σπουδές στη Γαλλία», Νέα Εστία 50: 476(1951) 865-69.
………………………… Οι λαϊκές απόκριες στην Κεφαλονιά», Επτανησιακή Πρωτοχρονιά 1(1960)147-54.
………………………«Γενικές αρχές στην παρουσία και την εξέλιξη των λαογραφικών φαινομένων», Δωδώνη 6(1977) 471-501.
…………………………19782. Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία. Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
………………………. Σύγχρονη θεώρηση της ελληνικής λαογραφίας». Η νεότερη ιστορία της έρευνας και η «ιστορικότητα» των λαογραφικών θεμάτων», Σύγχρονα Θέματα, 35-36-37(1988) 226-29.
………………………..20032. Σύγχρονα Λαογραφικά  Αθήνα: Φιλιππότης{=1963. Σύγχρονα Λαογραφικά (Folklorica Contemporanea)}.
Λυδάκη, Άννα. 1997. Μπαλαμέ και Ρομά. Οι Τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων. Αθήνα: Καστανιώτης.
……………………..«Η αποφυγή του όρου «Λαογραφία», σύνδρομο Νέο-Πανεπιστημιακής σπουδαιοφάνειας»(εφ. Καθημερινή, 30. 10 1999)», Λαογραφία 39(1998-2003) 45-6.
……………….2003. Ίσκιοι και αλαφροΐσκιωτοι. Λαϊκός λόγος και πολιτισμικές σημασίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μ

McCrone, David. 2000. Η κοινωνιολογία του εθνικισμού. Οι αυριανοί μας πρόγονοι, μετ. Νίκος Βαφέας, Γεώργιος Βάγιας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μαχαίρα,  Ελένη. 1987. Η νεολαία της 4ης Αυγούστου. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας/Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Μέγας, Γ. Α. . «Θρακικαί οικήσεις», Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών Α(1939) 5-49.
……………….«Η λαϊκή οικοδομία της Λήμνου», Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών Β΄(1940) 3-29.
……………..1946.  Έχουν οι Βούλγαροι Εθνικόν έπος; Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.
……………… Λαογραφία και Αρχιτεκτονική», Νέα Εστία 40(1946) 1140-41.
………………. Θεσσαλικαί οικήσεις . Αθήναι 1946.
……………… Η λαϊκή κατοικία της Δωδεκανήσου, Αθήναι 1949.
……………… Ζητήματα ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής», Λαογραφία ΙΔ΄(1952) 304-17.
……………..«Σκοποί και μέθοδοι δια την έρευναν της λαϊκής οικοδομίας», Λαογραφία Κ΄(1962) 293-302.
……………..Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν Αθήναι 1967.
\……………..«Η σπουδή της Λαογραφίας. Σκοπός και έργον αυτής», Λαογραφία ΚΕ΄(1967)3-38.
……………….«Λαογραφία, Εθνογραφία, Εθνολογία», Λαογραφία ΚΕ΄(1967) 39-42.
…………….., «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις της Λαογραφίας μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο», πόλεμο», Λαογραφία ΚΕ΄(1967)3-23.
……………«Η Λαογραφία και η συμβολή των διδασκάλων εις το έργον αυτής», Λαογραφία ΚΕ΄(1967)43-56.
…………….«Ο λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Η δημώδης ποίησις», Λαογραφία ΚΕ΄(1967) 419-44.
…………«Το τραγούδι του γεφυριού της Άρτας. Συγκριτική μελέτη», Λαογραφία 27(1971) …….27-212.
Μερακλής, Μ. Γ.  1981. Σημειώσεις Λαογραφίας., τεύχος Α΄. Έννοια και σκοπός της Λαογραφίας. Ιωάννινα 1981.
……………………..«Οι θεωρητικές κατευθύνσεις της λαογραφίας μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο», Λαογραφία 27(1971) 3-24.
…………………1983. «Αυτοβιογραφίες Ηπειρωτών Χωρικών», Δ’ Συμπόσιο Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, σσ. 181-87(=1993. Έντεχνος λαϊκός λόγος. Αθήνα: Καρδαμίτσα, σσ……)
……………………..1986. Ελληνική Λαογραφία, Β΄. Ήθη και έθιμα. Αθήνα: Οδυσσέας.
……………………..1988. Τι είναι λαϊκή λογοτεχνία. Αθήνα Σύγχρονη Εποχή.
…………….......... 1989. «Τι είναι ο FOLKLORISMUS», στο βιβλίο του : Λαογραφικά Ζητήματα. Αθήνα :  Εκδ. Χ. Μπούρα(= «Τι είναι ο folklorismus», Λαογραφία 28(1972) 27-38).
………………1989. «Αστική Λαογραφία», στο βιβλίο του Λαογραφικά Ζητήματα. Αθήνα :  Εκδ. Χ. Μπούρα, σσ.61-64(=Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 3(1979) 11-3).
……………… 1989. «Ο άνθρωπος της πόλης», στο βιβλίο του Λαογραφικά Ζητήματα. Αθήνα :  Εκδ. Χ. Μπούρα σσ.65-82(Λαογραφία 29(1974) 71-84).
………………1989. «Το αργό γδύσιμο», στο βιβλίο του Λαογραφικά Ζητήματα. Αθήνα: Εκδόσεις Χ. Μπούρα, σσ.126-36.
…………………, «Θέσεις για τη Λαογραφία», Διαβάζω 245(1990) 16-22.
……………………19926. Ελληνική Λαογραφία, Α΄. Κοινωνική Συγκρότηση. Αθήνα : Οδυσσέας.
………………..1992.Ελληνική Λαογραφία, Γ΄ Τόμος. Λαϊκή τέχνη. Αθήνα: Οδυσσέας.
……………….. Για την ελληνική λαογραφία, ανάτυπο από την «Δωδώνη» τόμος ΚΑ΄, τεύχος 1(1992) Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων{ΙΩΑΝΝΙΝΑ}.
……………….  1996. «Η Μέλπω Μερλιέ, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και η Λαογραφία», στον τόμο: Εξήντα πέντε χρόνια επιστημονικής προσφοράς. Αποτίμηση και προοπτική. Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σσ.45-56.
…………………«Κοινωνική Ανθρωπολογία, στη θέση της Λαογραφίας»(Καθημερινή, 17.10.99), Λαογραφία 39(1998-2003) 43-45
…………………1999. Το λαϊκό παραμύθι. Κείμενα παραμυθολογίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
………………….1999. «Για την ελληνική λαογραφία», στο βιβλίο του : Θέματα Λαογραφίας. Αθήνα  :Καστανιώτης, σσ.11-36.
...………………1999. «Η μελέτη του υλικού πολιτισμού: Μια όχι άσκοπη αναδρομή», στο βιβλίο του Θέματα Λαογραφίας. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ.75-89.
………………..1999. «Το δημοτικό μας τραγούδι», στο βιβλίο του Θέματα Λαογραφίας. Αθήνα: Καστανιώτης, σσ.191-98.
………………2001. Παιδαγωγικά της Λαογραφίας. Αθήνα: Ιωλκός.
……………….. 2003. «Συνηγορία της Λαογραφίας», στον τόμο: Επιστημονικό Συμπόσιο «Το παρόν του παρελθόντος: ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σσ.113-28.
…………………«Η λαογραφία, ο εθνικισμός, η αλήθεια και το ψέμα», Άρδην 40-41(2003)75-77.
…………………«Η λαογραφία, ο εθνικισμός, η αλήθεια και το ψέμα», Άρδην 42(2003)68-70.
.……………….2001. «Ιστορική λαογραφία», στον τόμο: Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,  , σσ.30-7.
………………..2004. Η συνηγορία της Λαογραφίας. Αθήνα: Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλη.
…………………2008. «Πρόλογος», στο βιβλίο: Ρέα Κακάμπουρα , Αφηγήσεις ζωής. Μια βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, σσ.13-6.
Μεταξάς, Ι. χ.χ. Λόγοι και σκέψεις 1936-1941, τόμος πρώτος. 1936-1938. Αθήνα: Γκοβόστης.
………….χ.χ. Λόγοι και σκέψεις 1936-1941, τόμος δεύτερος 1939-1941. Αθήνα: Γκοβόστης.
…………χ.χ. Το προσωπικό του Ημερολόγιο, τόμος Έβδομος 1922-1941. Τετάρτη Αυγούστου . Ελληνοϊταλικός πόλεμος, επιμέλεια Φαίδων Βρανάς. Αθήνα : Γκοβόστης.
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, Μαρία. 1978.  Άγιος Φίλιππος. Λαϊκή παράδοση και λατρεία, διδακτορική διατριβή. Αθήναι.
……………………………………1992. Παραδοσιακή διατροφή(πρωτογενή διατροφικά είδη). Φρούτα-καρποί-σιτάρι. Μαγικο-θρησκευτικές επισημάνσεις. Πρακτικά Β΄Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής. Ανάτυπο. Ασπρόπυργος.
………………………………….«Γλυκά-γλυκίσματα στον ν. Τρικάλων. Λαογραφικές επισημάνσεις», Τρικαλινά 12(1992) 185-238.
………………………………..2006. Δέντρα, φυτά, άνθη στην λαϊκό πολιτισμό των νεωτέρων Ελλήνων. Αθήνα.
Μπάδα-Τσομώκου, Κωνσταντίνα. 1983. Η αθηναϊκή γυναικεία ομορφιά κατά την περίοδο 1687 -1834. Ενδυματολογική μελέτη, διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα.
…………………………………..1993. Ενδυματολογικοί κώδικες της παιδικής-νεανικής ηλικίας. Το κοινωνικό -ιστορικό τους ισοδύναμο. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής(Δωδώνη: παράρτημα αριθμ. 48).
………………………………..1993. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Ι. Εισαγωγή στην κοινωνική ζωή των πραγμάτων. Γιάννενα.
……………………………..1994. «Η χρήση της παράδοσης(με αφορμή τα χορευτικά δρώμενα)», στο βιβλίο: Χορός και κοινωνία. Κόνιτσα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας, σσ.111-23.
………………………………1997. «Οι Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα: αποκλεισμοί, ενσωματώσεις και διλήμματα ταυτότητας»,  στον τόμο: Σωτήρης Δημητρίου(επιμ.), Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και μηχανισμοί παραγωγής του. Αθήνα: Ιδεοκίνηση, σσ.102-17.
Μπάδα, Κωνσταντίνα. 2001. «Ο θάνατος της Ελένης στον Εμφύλιο. Η μνήμη και το γεγονός, η μνήμη ως ιστορία», στον τόμο: Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου(επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,  σσ.230-40.
...…………………….2002. «Δράσεις της υλικής κουλτούρας και μνήμης: το καλαματιανό μετάξι από την πλευρά των υφαντριών», στον τόμο Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,, σσ.28-46.
………………………2004. «Διεπιστημονική προσέγγιση της κοινωνίας και του πολιτισμού», στον τόμο: Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα. Αθήνα, σσ.275-87.
………………………. 2004. Ο κόσμος της εργασίας. Οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου(18ος -20ος αιώνας). Αθήνα: Πλέθρον.
Μπάδα, Κ. (επιμ.). 2003.  Η μνήμη του αστικού τόπου και τοπίου:  το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του`60. Αθήνα:  Μεταίχμιο/Δήμος Αγρινίου.
Μπενέκος,  Δημήτριος Σ. 2006.  Πολιτισμική παράδοση και Εκπαίδευση. Μορφωτική προσέγγιση, εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αθήνα: Τυπωθήτω –Γιώργος Δαρδανός.
Μωραΐτη, Τζένη. 2003. Ο μαγικός βοηθός. Ο ρόλος του μαγικού βοηθού στην εξέλιξη του παραμυθιού. Αθήνα: Ταξιδευτής.

Ν

Νιτσιάκος, Βασίλης. 1991. Παραδοσιακές κοινωνικές δομές. Αθήνα : Οδυσσέας.
………………………….1995. «Η κτηνοτροφική κοινότητα: Οικολογική προσαρμογή, σχέσεις παραγωγής και κοινωνική συγκρότηση» στο βιβλίο του Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου στον απόηχο της μακράς διάρκειας. Αθήνα: Πλέθρον, σσ.37-78.
…………………………«Τόπος, τοπικότητα και εθνική ταυτότητα. Η περίπτωση της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας», Εθνολογία 4(1995) 93-106.
………………………..1997. «Ευρωπαϊκή ενοποίηση και λαϊκός πολιτισμός», στο βιβλίο του Λαογραφικά Ετερόκλητα. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.35-41.
………………………..1997 «Γαμήλια τραγούδια της Αετομηλίτσας: εθιμική ένταξη και μουσικολογικός σχολιασμός», στο βιβλίο του Λαογραφικά Ετερόκλητα. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.143-69.
…………………………2000. «Η ιστορικότητα του τόπου. Χρήσεις και μεταμορφώσεις του φυσικού χώρου σε δύο ορεινές κοινότητες της Βαλκανικής: συγκριτική προσέγγιση», στον τόμο: Β. Νιτσιάκος-Χ. Κασίμης(επιμ.), Ο ορεινός χώρος της Βαλκανικής. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί. Αθήνα: Πλέθρον/ Δήμος Κόνιτσας, σσ.201-16.
……………………….2000. «Από την κοινωνιοδημογραφική αποσύνθεση στη συμβολική ανασυγκρότηση και τη διαχείριση της κοινωνικής μνήμης. η περίπτωση της Πυρσόγιαννης», στο βιβλίο του Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί. Αθήνα: Πλέθρον/ Δήμος Κόνιτσας,σσ.78-117.
………………………..2000. «Χορός και συμβολική έκφραση της κοινότητας. Το παράδειγμα του χορού στο κίνικ’(περιβόλιΓρεβενών)», στο βιβλίο του Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου. Συγκρότηση και μετασχηματισμοί. Αθήνα: Πλέθρον/ Δήμος Κόνιτσας, σσ.133-50.
………………………………2003. Μαρτυρίες Αλβανών Μεταναστών. Αθήνα: Οδυσσέας.
…………………………2003. Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο. Αθήνα:Οδυσσέας.
…………………………2004. «Για τη λαογραφία και την ανθρωπολογία, ξανά», στον τόμο: Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, σσ.263-74.
Β.Νιτσιάκος-Π.Νούτσος(επιμ.). 1992. Η ελληνική κοινότητα, Δωδώνη
(Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφία,ς Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
Ιωάννινα.
Νούτσος, Παναγιώτης. 2006. Κόμβοι στη συζήτηση για το έθνος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ντάτση, Ευαγγελή Αρ. 1985. Η χαλκοτεχνία στα Γιάννινα τις παραμονές του πολέμου του 1940. Γιάννινα.
………………………1999. Πολιτισμική ηγεμονία και Λαϊκός Πολιτισμός. Ο «ετεροχρονισμένος»  διάλογος του Ιερομόναχου Κοσμά και του αγωνιστή Μακρυγιάννη. Αθήνα  : Ελληνικά Γράμματα, σ. 23.
………………………2003. «Λαϊκός πολιτισμός ή πολιτισμός των μαζών; Από το χρόνο της αλληλοαναγνώρισης στο χρόνο της αναγνωρισιμότητας», στον τόμο: Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική  Ανθρωπολογία. (19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη),  σσ. 77-111.
………………………2004. Η ποιητική του λαϊκού πολιτισμού. Αθήνα: Βιβλιόραμα.
………………………2006. Τα ισνάφια μας τα βασιλεμένα. Τα Γιάννινα των μαστόρων και των καλφάδων. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη/ Γαβριηλίδης.

Ο

Οικονομίδης, Δημήτριος Β. 1980. «Η οικοδομία των Βαλκανίων», στο βιβλίο του: Εθνολογικά-Λαογραφικά, τόμος Β΄. Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.
…………………………….«Συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής Λαογραφίας», Λαογραφία, ΛΕ΄ (1987- 1989) 11-86.
Ολυμπίτου, Ευδοκία. 2002. Η οργάνωση του χώρου  στο νησί της Πάτμου(16ος -19ος αιώνας), διδακτορική διατριβή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Φιλοσοφική Σχολή-Τμήμα Φιλολογίας.

Π

Παπαδόπουλος, Στέλιος. 1982. Η χαλκοτεχνία στον ελληνικό χώρο, τόμος Α΄. Η χαλκοτεχνία στον ελληνικό χώρο(1900-1975)  κατά τις προφορικές μαρτυρίες των χαλκουργών. Συμβολή στην εθνογραφική τεχνολογία. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο.
Παπακώστας, Γιάννης. 1988. Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας(1880- 1930). Αθήνα : Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».
………………………..  Γιάννης Παπακώστας. 1996. «Πρώτες προσπάθειες συγκέντρωσης παραμυθιών. Η περίπτωση του Νικολάου Πολίτη», στον τόμο : Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος(επιμ.), Από το παραμύθι στα κόμικς. Παράδοση και νεωτερικότητα. Αθήνα :Οδυσσέας, σσ. 44-55.
Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος.2003. «Το παρελθόν ενώνει όσο και χωρίζει. Η ανθρωπολογία ανάμεσα στην ιστορία και τη λαογραφία», στον τόμο: Επιστημονικό Συμπόσιο «Το παρόν του παρελθόντος: ιστορία, λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη),  σσ.65-75.

Πετράκη, Μαρίνα. 2006. Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην Ελλάδα. Αθήνα : Ωκεανίδα.
Πετρόπουλος, Ηλίας. 1979. Ρεμπέτικα τραγούδια. Αθήνα: Κέδρος, σ. 191.
…………………………, «Ισχυρότερη μνήμη είναι η μνήμη της καρδιάς (αποσπάσματα από μαγνητοφωνημένες αναμνήσεις)», Μανδραγόρας(αφιέρωμα στον Ηλία Πετρόπουλο) 18-19(1998) 6-30.
Πολίτης, Ν. Γ. , Μελέτη περί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων(σύγγραμμα βραβευθέν εν τω Ροδοκανακείω διαγωνίσματι), τόμος Α΄. Νεοελληνική Μυθολογία, Εν Αθήναις 1871.
………………«Λαογραφία», Λαογραφία Α΄(1909) 6-18.
……………….«Σύμμικτα. Ανακοινώσεις- αγγέλματα», Λαογραφία , Α΄(1909) 156-57.
………………1914. Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Εν Αθήναις : Τυπογραφείον «Εστία».
……………..«Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων», Λαογραφία, Ε΄(1916) 489-521.
……………….«Βούλγαροι κλέφταις κατά τα δημώδη βουλγαρικά άσματα»,  Λαογραφικά Σύμμεικτα  Α΄(1920)287-96.
……………….«Δημώδεις δοξασίαι περί αποκαταστάσεως του ελληνικού έθνους», Λαογραφικά Σύμμεικτα Γ΄(1920) ………14-5.
…………………«Δημώδεις κοσμογονικοί μύθοι», Λαογραφικά Σύμμεικτα  2(1921) 77-109.

Πούχνερ, Βάλτερ, «Η Λαογραφία στον 21ο αιώνα», Λαογραφία 40(2004-2006) 13-20.
…………………. «Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Επιστημονικό Συμπόσιο: Το Παρόν του Παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα, σελ. 424», Λαογραφία 40(2004-2006) 1070-088.
Προπ, Βλαντιμίρ. 1987. Μορφολογία του παραμυθιού., μετάφραση Αριστέα Παρίση. Αθήνα: εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Ράπτης, Δημήτρης Ελ. 1991. Το Καναλάκι της Πρέβεζας. Μεταβολές στην πολιτισμική συμπεριφορά των κατοίκων μιας Ηπειρωτικής Κοινότητας στην Εικοσαετία 1965-1985. Γιάννινα.
…………………….………………….(εισ.-επιμ.). 1993. Λαϊκή ιατρική. Ένας ανέκδοτος ηπειρωτικός ιατροσοφικός μαγικός κώδικας του 19ου αι. μ.Χ. . Συμβολή στην έρευνα του λαϊκού πολιτισμού. Γιάννινα: Διώνη.
…………………….2002. «Η ανασυγκρότηση και η συμβολική επιβίωση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας στην πόλη. Το παράδειγμα του Μιχαλιτσίου Ιωαννίνων», στον τόμο Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  σσ.631-48.
…………………… Δ. Ελ. Ράπτης, «Η ταυτότητα και η λειτουργία του πολιτιστικού εντύπου. Η εφημερίδα του Συλλόγου των Αποδήμων Μυροφυλλιτών» «Το Μυρόφυλλο», Τρικαλινά 22(2002) 189-218.

Ρήγος, Άλκης.1995. Τα κρίσιμα χρόνια 1935-1941, τόμος Δεύτερος. Αθήνα: Παπαζήσης.

Ρόκου, Βασιλική. 1983. Συμβολή στη μελέτη της κοινωνίας του κτηνοτροφικού χωριού. Γιάννενα.
……………………1986. «Αγροτικός κόσμος και τεχνικές ομάδες. Το Μέτσοβο στην Τουρκοκρατία», Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορίας «Ήπειρος : Κοινωνία - οικονομία- 15ος -20ος αι.»(Γιάννενα 4-7 Σεπτεμβρίου 1985).  Γιάννενα, σσ.271-76.
…………………1994. Υφαντική Οικιακή Βιοτεχνία. Μέτσοβο 18αι 20αι. Αθήνα: Artigraf.
…………………2004. «Η βυρσοδεψία των Ιωαννίνων. Οικονομία και κοινωνία της βιοτεχνικής εμπορικής πόλης», στον τόμο: Ελληνικά βυρσοδεψεία 19ος- 20ός  αι.. Συνάντηση εργασίας(Ιωάννινα, 5-7Οκτωβρίου 2001). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας/Τομέας Λαογραφίας/Εργαστήριο Προβιομηχανικής Τεχνολογίας, σσ.245-78.
…………………2004. Τα βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων. Από το εργαστήριο στο «εργοστάσιο» της βιοτεχνικής πόλης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
………………… . 2005. Η παραδοσιακή κοινωνία. Από τη μεγάλη συνέχεια στη μεγάλη διάρκεια. Αθήνα:Ταξιδευτής.
Σακελλαρίου, Χάρης. 1991. Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας. Αθήνα : Κίνητρο.
Sahlins, Marshall. 2003. Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, μετ. Νίκος Κούρκουλος. Αθήνα : Εικοστός Πρώτος.
Σβορώνος, Νίκος. 2004. Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού. Αθήνα: Πόλις.
Σέργης, Μανόλης Γ. 2000. Εφημερίδες και Λαογραφία: Η ταυτότητα μιας Ναξιακής εφημερίδας. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα.
……………………2007. Διαβατήριες τελετουργίες στον μικρασιατικό Πόντο(μέσα 19ου αιώνα-1922). Γέννηση-γάμος-θάνατος. Αθήνα: Ηρόδοτος.
Σηφάκης, Γρηγόρης Μ.. 2003. «Λαογραφία , Ανθρωπολογία και Ιστορία ή τα ετερώνυμα που δεν έλκονται», στον τόμο : Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σσ.13-35.
Σκουτέρη-Διδασκάλου, Νόρα. 1996. «Όρια και αντιστάσεις της λαϊκής μνήμης: από τις πολιτιστικές αναβιώσεις στην πολιτισμική επιβίωση», στον τόμο Λαϊκά δρώμενα. Παλιές μορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά Α΄Συνεδρίου(Κομοτηνή 25-27 Νοεμβρίου 1994). Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού-Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού και Κέντρο Λαϊκών δρωμένων, σσ.131-51.
………………………………2003. «Εισαγωγικό Σημείωμα», στο βιβλίο Ά. Κυριακίδου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα Ι, ό.π., σσ. 9-16.
SmithAnthony F…..Δ3Μ….. Εθνική ταυτότητα, μετ. Εύα Πέππα. Αθήνα : Οδυσσέας.
Stewart, Charles.1993. «Ηγεμονισμός ή ορθολογισμός: η θέση του υπερφυσικού στη σύγχρονη Ελλάδα», στον τόμο : Ε.  Παπαταξιάρχης-Θ. Παραδέλλης(επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αθήνα :Αλεξάνδρεια, σ.162……..


 Τσαούσης, Δ. Γ. (επιμ.). 1983. Ελληνισμός-Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Ελληνικής Κοινωνίας. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Τουντασάκη, Ειρήνη,  «Ανθρωπολογία και Λαογραφία», Δοκιμές 11-12(2003) 7-63.
Τσαγγαλάς, Κωνστ. Δ., Το ανακάλημα των νεκρών και ζωντανών στα νεοελληνικά υδρομαντικά και κατοπτρομαντικά έθιμα, Διδακτορική διατριβή, Γιάννενα 1977.
……………………….1982. Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυμασία σε μια θεσσαλική κοινότητα. Κατασκευή και λειτουργία. Συμβολή στη μελέτη της ενδυμασίας στο φυσικό της περιβάλλον.Γιάννενα
……………………….Λαογραφία-Λαϊκή Μαγεία, Μαγεία, μέρος Β΄, Ιωάννινα 1986.
…………………………..Το δημοτικό τραγούδι και οι κοινωνικές του διαστάσεις, Ιωάννινα 1986.
Τσιμπιρίδου, Φωτεινή. 2001.« Η λαογραφία ως «κληρονομιά» στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία του ελλαδικού χώρου», στον τόμο: Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου(επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σσ.38-46.
Σχορέλης, Τάσος. 1978. Ρεμπέτικη ανθολογία. Αθήνα: Πλέθρον.
Τζιόβας, Δημήτρης. 1989. Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο Μεσοπόλεμο. Αθήνα: Οδυσσέας.
Τσαούσης, Δ. Γ. 1983. «Ελληνισμός και Ελληνικότητα», στο βιβλίο: Δ. Γ. Τσαούσης(επιμ.), Ελληνισμός και Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και Βιωματικοί Άξονες της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Αθήνα: Βιβλιοππωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ»,  σσ.15-25.
Vernier, Bernard. 2004. “Η εργασία μου στην Ελλάδα μέσα στο γαλλικό θεωρητικό πλαίσιο», στον τόμο: Όψεις της ανθρωπολογικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας, σσ.137-173.
Φεσσόπουλος, Β. Γ.  1939. Η Ελλάς κατά την τελευταίαν εκοσιπενταετίαν, Αθήνα.
Φουρίκης, Πέτρος. 1996. Γάμος και γαμήλια σύμβολα παρά τοις Αλβανοφώνοις της Σαλαμίνος. Αθήνα: Θαμύρις.
Χατζηδουλής, Κώστας. 1978. Ρεμπέτικη ιστορία. Αθήνα: Νεφέλη.
Xατζηπανταζής, Θόδωρος. 1981. Το κωμειδύλλιο και η εποχή του. Αθήνα: Ερμής.
…………………………..1986. Της ασιάτιδος μούσης ερασταί. Η ακμή του αθηναϊκού καφέ αμάν στα χρόνια της βασιλείας του Γεώργιου Α΄. Αθήνα : στιγμή.

Χατζητάκη-Καψωμένου, Χρυσούλα. 1990. Νεοελληνικά λαϊκά αινίγματα. Μορφολογική και λειτουργική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής(παράρτημα αριθμ. 4 του Α΄τόμου).
……………………………………...2003. «Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και η παράδοση: το πρόβλημα της αυθεντικότητας», στον τόμο Το παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία(19-21 Απριλίου 2002). Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), σσ.369-82.
Ξενόγλωσση

Α

Abercromby, John, “An Analysis of Certain Finnish Origins”, Folklore 3: 3(1892) 308-36.
Abrahams, Roger D., “Phantoms of Romantic Nationalism in Folkloristics”, The Journal of American Folklore 106: 419(19993)3-37.
Adivar, Halide Edip. 1935. Conflict of East and West in Turkey. Lahore : Kashmir Bazar.
Alapuro, Risto. 1999. “Social Classes and Nationalism: the North-East Baltic”, στον τόμο: Michael Branch(επιμ. ), . National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society., σσ.111-21.
And, Metin, “Some Notes on Aspects and Functions of Turkish Folk Games”, Journal of American Folklore  92: 363(1979) 44-64.
Anttonen, Pertti J.  2002. “Folklore, History, and the ‘Story of Finland’”, στον τόμο: Ulrika Wolf-Knuts(επιμ.), ARV Nordic Yearbook of Folklore, τ. 58. Upsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, σσ.48-66.
…………………2003. “Folklore, History and the ‘Story of Finland’ ”, στον τόμο: Lotte Tarkka(επιμ.), Dynamics of Tradition . Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief. Studia Fennica Folklorιstica 13. Helsinki: Finnish Literature Society, σσ.48-66.
………………... 2005. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation –State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society.
Appadurai, Ar. (επιμ.). 1986. The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Armbrust, Walter.1996. Mass Culture and Modernism in Egypt. Cambridge-N. York: Cambridge University Press.
Arnold, Matthew. 1960. Culture and Anarchy. London: Cambridge University Press.
Austerlitz, Robert, “Folklore, Nationality, and the Twentieth Century in Siberia and the Soviet Far East”, Journal of Folklore Institute 12:2-3(1975) 203-10.
Avdikos, Evangelos Gr. 1996 . “Ritual and «Face» in Athens. The Case of the Orthodox Gypsies from Didymotichon, Evros», στον τόμο: Actes des Deux Journées De Travail Sur La Transition «Les Mécanismes de la Transition Dans L' Europe Des Transformations(Département S' Histoire et Ethnologie de L΄ Université Démocrite De Thrace - Société Des Européanismes). Athènes : Sakkoylas, 1996,  σσ.82 - 89.
……………………….1998. «The Role of Religious Practices and the Sense of Origin in theShaping of Identity: The Example of Greek Minority in the Democracies of the Ex-Soviet Union” στο: Xth Internatopnal Oral History Conference “Oral History Challenges for the 21st Century”(14-18 June, Rio de Janeiro), τόμος 1, σσ.236-245.
………………………….2000. “Going to the Field through Local Authorities”, στον τόμο : “Crossroads of History: Experience, Memory, Orality”. XIth International Oral History Conference(June 15-19, 2000). Istanbul: International Oral History Association/Department of History at Boğaziçi University, Volume I, σσ. 392-5(= .2007. «Επιτόπια έρευνα και τοπικές εξουσίες», στο βιβλίο Η Θράκη και οι άλλοι Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.122-27).
………………………… “ Transforming Hidden Words into Narratives. The Interviewer between Silence and Narration at the Greek-Bulgarian Dorder”, Archivio Anthropologico Mediterraneo 3-4(2000-2001) 151-55(=2007. «Μετατρέποντας κρυμμένους κόσμους σε αφηγήσεις. Ο ερευνητής μεταξύ της σιωπής και της αφήγησης στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα», στο βιβλίο Η Θράκη και οι άλλοι. Ιχνηλατώντας τα πολιτισμικά όρια και την ιστορική μνήμη. Αθήνα: Οδυσσέας, σσ.128-42).
Bach , Adolf. 1961. 1961. Deutsche Volkskunde. Heidelberg: Quelle und Meyer.
Barret., Stanley. 19996. Anthropology. A Student’ s Guide to Theory and Method. Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press.
R. Bascom, William,  “Folklore and Anthropology”, Journal of American Folklore 66(1953) 283-90.
……………………..“Four Function of Folklore”, The Journal of American Folklore 67:266(1954) 333-49.
Başgöz, Ilhan, “Turkish Folk Stories about the Lives of Minstrels”, Journal of American Folklore, 65:258(1952) 331-339.
……………1978. Studies in Turkish Folklore. Bloomington: Indiana University Press Turkish Studies.

Μηπως λειπςι κάτι άλλο του νπασκοζ;;;;να το δω στο κείμενο για τουρκία……

Baudrillard, Jean. 1981. For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis: Telos Press.
Bausinger, Herman, «Volksideologie und Volksforschung: Zur National-soziolistischen Volkskunde”, Zeitschrift für Volkskunde 61:2(1965) 177-204.
……………………1990. Folk Culture in a World of Technology. BloomingtonIndianapolis: Indiana University Press.
………………….. Herman Bausinger. 1993. “Volkskunde’ ou l’ Éthnologio Allemande. Paris : Éditions de la Maison des Scinces de l’ Homme.
Bausinger, Herman- Templer, William,  “Folklore Research at the University of Tübingen: On the Activities of the Ludwig-Uhland-Institut”, Journal of the Folklore Insitute, 5:2-3(1968) 124-133.
Beattie, John. 1964. Other Cultures. London: Routledge @Kegan Paul.
Bellér-Hann, Ildikó-  Hann, Chris. 2001. Turkish Region. Oxford, Santa Fe, New Mexico: James Currey, School of American Research Press.
Ben-Amos, Dan,“Toward a Definition in Context”, The Journal of American Folklore 84: 331(1971) 3-15.
Ben-Amos, Dan – Goldstein, Kenneth S. (επιμ.). 1973. Folklore: Performance and Communication. The Hague
Bennett, Tony - Mercer, Colin – Woollacott, Janet (επιμ.), Culture, Ideology and Social Process. London: Batsford Academic.
Berkes, Niyazi. 1959. Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essays of Ziya Gök Alp. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
………………1964. The Development of Secularism in Turkey. Montreal: McGill University Press.
Billing, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: Sage
Billson, Charles J. “Folk-Songs Comprised in the Finnish  ‘Kalevala’”, Folklore 6: 4(1895) 317-52.
Boas, Franz, “Some Traits of Primitive Culture”, The Journal of American Folklore 17: 67(1904) 243-54.
Bocock, Robert. 1974. Ritual in Industrial Society. A Sociological Analysis of Ritualism in Modern EnglandLondon: George Allen @ Unwin Ltd.
Bonser, Wilfrid, “The Mythology of the Kalevala, with Notes on Bear-Worship among the Finns”, Folklore 39: 4(1928) 344-58.
……………….. “ Kalevala. The National Epic of Finland” , Folklore 76: 4(1965) 241-53.
Brewer, Teri, “Preface: The Marketing of Tradition”, Folklore in Use 2: 1(1994) 1-11.

Brubaker, R..1996. Nationalist Reframed: Nationhood and National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Burke, Peter. 1978. Popular Culture in Modern Europe. London:…εκδόσεις
……………1992. “We , The People: Popular Culture and Popular Identity in Modern Europe”, στο βιβλίο: Scott Lash, Jonathan Friedman(επιμ.), Modernity and Identity. Oxford, UK- Cambridge, USA: Blackwell, σσ.293-308.
Casey, Ruth. 2003. “Defining the Local: The Development of an “Enviroment Culture” in a Clare Village”,  στον τόμο: Michael Cronin, Barbara O’ Connor(επιμ.), Irish Tourism. Image, Culture and Identity. Clevedon-Buffalo: Channel View Publications, σσ.42-60.
Cassey, Edward S.,  “The Word of Nostalgia”, Man  and World 20(1987)….σελίδες-βιβλιοΠηνελόπης……
Cekrezi,Kostandin. 1919. Albania. Past and Present. New York: Macmillan.
Chartier, R.. 1987. The Cultural Uses of Print in Early Modern France. Princeton: Princeton University Press.
Cohen ,Anthony P.. 1985. The Symbolic Construction of Community. Routledge: London and New York.
Corringan, P.- Sayer, D. 1985. The Great Arch:English State Formation as a Cultural Revolution. Oxford: Oxford University Press.
Darko, Kristo, “The Albanians”, Ylli I Mengjezit, 1:3(1917) …..70-72
Dègh, Linda. 1978. “The Study of Ethnicity in Modern European Ethnology”, στον τόμο:Felix J. Oinas(επιμ.), Folklore, Nationalism and Politics……, σσ.33-49
Dégh, Linda - Vazsonyi, Andrew, “Magic for Sale: Märchen and Legend in TV Advertising”, Fabula 20(1979) 47-68.
Deltsou, Eleftheria P.. 1995. Praxes of  Tradition and Modernity in a Village in Northern Greece, Ph. D. Department of Anthropology of Indiana University.
Denissof, R. Serge, “The Proletarian Renascene: The Folkness of the Ideological Folk”, Journal of American Folklore 82: 323(1969) 51-65.
Derrida, Jacques.1978.Positions. London: Athlone Press.
Dirks, Nicholas. 1994.. “Ritual and Resistance: Subversion as a Social Fact”,στο βιβλίο : Nicholas Derk, Geoff Eley, Sherry Ortner (επιμ.), Culture, Power, History: A Reader in Contemporary Social Theory. Princeton: Princeton University Press, σσ. 483-503.
Dölker, Helmut - Schier, Bruno,….eisagogi sta germanika… Zeitschrift für Volkskunde  50: 1-2(1953)1-7.
Dorson, Richard, “A Theory for American Folklore”, The Journal of American Folklore 72: 285(1959) 197-215.
………………..“The Question of Folklore in a New Nation”, Journal of the Folklore Institute 3: 3(1966) 281…277-298.
…………………1971. American Folklore and the Historian. Chicago…..,.
………………… Rircard M. Dorson. …. “Introduction. Folklore and Other Fields”, στο βιβλίο του:  Folklore. Selected Essays. Bllomington-London: Indiana University Press, σσ.3-10.
Dow, James R. – Lixfeld, Hannjost (επιμ.), German VolkskundeDecade of Theoretical Confrontation, Debate and Reorientation(1967-1977). Bloomington: Indiana University Press.
Duijings, Ger. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: Hurst @ Company.
Dundes, Alan.1965. “What is  Folklore?”, στον τόμο  : Alan Dundes(επιμ.), The Study of Folklore. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall, Inc.
……………. .“Thinking Ahead: A Folkloristic Reflection of the Future Orientation in American Worldview”, Anthropological Quarterly 42(1969) 53-72.
……………1977. “Who are the Folks?”, στον τόμο: William R. Bascom(επιμ.), Frontiers of Folklore. Boulder, Colorado: Westview Press, σσ.7-35.
…………….“Modern Greek Folklorists: an Outsider’ s View”, Λαογραφία 39(1998-2003) 55-76.

E

Edenson, Tim. 2002. National Identity, Popular Culture and Every day Life. Oxford-N. York: Berg.
Edson Richmond, W. “The Study of Folklore in Finlad”, The Journal of American Folklore 74: 294(1961) 325-35.

G

Gellner, E.1983.  Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.
Gök Alp, Ziya. 1959. Turkish Nationalism and Western Civilization. London: Allen and Unwin.
…………….1968. The Principles of Turkism. Leiden: E.J. Brill.

F

Fernandez,  James W., “Reflections on Looking into Mirrors”,Semiotika 30:1-2(1980)27-39.
Fischer, E. F., “Cultural Logic and Maya Identity. Rethinking Constructivism snd Essentialism”, Current Anthropology 40:4(1999) 473-99.
Fitzpatrick, Sheila. 1994. The Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press.
Fitzpatrick, Sheila (επιμ.). 1978. Cultural Revolution in Russia 1928-1931. Bloomington, Ind. : Indiana University Press.
Frieberg, Maurice.1962. Russian Classics in Soviet Jackets. New York:…..,
Friedman, Jonathan. 1995. Cultural Identity and Global Process. London: Sage Publications.
Freud, Sigmund, “ ‘The Uncanny’ ”, New Literary History  7:3(1976) 630-634.
Freudenthal, Herbert. 1955. Die Wissenschaftheorie der Deutschen Volkskunde. Hannover: Niedersächsischer Heimatbund.
Gellner, Ernest. 1964. Thought and Change. London : Weidenfeld @ Nicolson.
……………….“Reply: Do Nations Have Navels?”, Nations and Nationalism 2:3(1996) 366-370.
Gentile, Emilio. 1996. The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart.

H

Hadjitaki- Kapsomenou, Ch.. 2001. “Folklore as Compensation : the Role of Local Cultural Associations in the Folkkorisation of Social Memory in the Contemporary Greek Context”, στον τόμο:Migration, Minorities, Compensation. Issues of Cultural Identity in Europe. Brussels: Coimbra Group Office, σσ.41-51.
Hadjitaki- Kapsomenou, Ch.. 2001. “Folklore as Compensation : the Role of Local Cultural Associations in the Folkkorisation of Social Memory in the Contemporary Greek Context”, στον τόμο:Migration, Minorities, Compensation. Issues of Cultural Identity in Europe. Brussels: Coimbra Group Office, σσ.41-51.
Halliday, W. R.,  «Λαογραφία, τόμος Ζ΄, Μνημόσυνος Ν. Γ. Πολίτου.Athens, 1923. PP. li+562», Folklore(London), ΧΧΧV(1924)104…..
Halman, Talat S., “Introduction: Ottoman Cosmopolitanism and Turkish Universality”, Review of National Literatures 4(1973) 8-12.
Handler, Richard. 1988. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison: The University of Wisconsin Press.
Hävernick, Walter-  Alsen, Eberhard,  “The Hamburg Scholl of Folklore Research”, Journal of the Folklore Institute 5: 2-3(1968) 113-123.
Heilfurth, Gerhard- Templer, William, “The Deitsche Gesellschaft für Volkskunde:its History, Signifance, and Objectives”, Journal of the Folklore Insitute, 5:2-3(1968)241-248.
Heper, M.. 1985. The State Tradition in Turkey. Beverley: Eothen Press.
Holbrook, Victoria Rowe. 1994. The Unreadable Shores of Love: Turkish Modernity and Mystic Love. Austin: University of Texas Press.
Honko, Lauri, “A Hundred Years of Finnish Folklore Research: a Reappraisal”, Folklore 90: 2(1979) 141-52.
Barnard, F. M.. 1965. Herder’s Social and Political Thought. From Enlightment to Nationalism. Oxford…...
Herzfeld, Michael. 1982. Ours One More. Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece. Austin : University of Texas Press.
Higham, Robin- Veremis, Thanos (επιμ.). 1993. Aspects of Greece 1936-49. The Metaxas Dictatorship. Athens: ELIAMEP-Vryonis Center.
Hirsch, Jerrold,  “Modernity, Nostalgia, and Southern Folklore Studies: The Case of John Lomax”, The Journal of American Folklore 105: 416(1992) 183-207.
Hobsbawm, Eric – Rangers, Terens (επιμ.). 2004.  Η επινόηση της παράδοσης. Αθήνα: Θεμέλιο.
Holbek, Bengt 1981. Tendencies in Modern Folk Narrative Research. NIF Papers 4. Turku: Nordic Institute of Folklore.
Horkheimer , Max- Adorno, Theodor. 1947. Dialectic of Enlightenment. London: Allen Lane.Huyssen, Andreas. 1986. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism. London: Macmillan.

J

Janelli, . Roger L. , “The Origins of Korean Scholarship”, ………24-49.
Janowitz, Anne. 1990. England’s Ruins:Purpose and the National Landscape. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell.
Jansen, William H., “Turkish Folklore: An Introduction”, Journal of American Folklore 74:294(1961) 354-61.

K

Kapfener, Bruce. 2004. “Ritual Dynamics and Virtual Practice. Beyond Represantation and Meaning”, στο βιβλίο: Don Habdelman-Galina Lindquist(επιμ.), Ritual in its own Right. New York: Berghahn Books, σσ.35-54.
Karakasidou, Anastasia. 2002. “Rites of Purification , Acts of Retribution. Language and Representations of Identity in Northwestern Greece”, στο βιβλίο: David Nugent (επιμ.), Locating Capitalism in Time and Space. Global Restructings, Politics, and Identity. Stanford, California : Stanford University Press, σσ.175-203.
Karabas, Seyfi, “The Use of Eroticism in Nasreddin Hoca Anecdotes”, Western Folklore 49: 3(1990) 299-305.
Karakasidou, Anastasia. 2000. “Protocol and Oageantry: Celebrating the Nation in Northern Greece”, στο βιβλιο: Mark Mazower(επιμ.), Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960. Princeton-Oxford: Princeton University Press, σσ.221-45.
………………………2002. “Rites of Purification , Acts of Retribution. Language and Representations of Identity in Northwestern Greece”, στο βιβλίο: David Nugent (επιμ.), Locating Capitalism in Time and Space. Global Restructings, Politics, and Identity. Stanford, California: Stanford University Press, σσ.175-203.
Karkama, Pertti. 1999. “The Individual and National Identity in J. V. Snellman’s Young-Hegelian Theory”,  στον τόμο: Michael Branch(επιμ.), National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society, σσ………..148.
Kertzer, David. 1988. Ritual, Politics, and Power. New Haven-London: Yale University Press.
Klymasz, Robert B.,  “Folklore Politics in the Soviet Union: Perspectives on Some Recent Trends and Developments”, Journal of the Folklore Institute 12: 2-3(1975) 177-88.
Kneafsey, Moya. 2003. “ ‘If  it          Wasn’t for the Touroists We Wouldn’t Have on Audience’ : The Case of Tourism and Traditional Music in North Mayo”, στον τόμο: Michael Cronin, Barbara O’ Connor(επιμ.), Irish Tourism. Image, Culture and Identity. Clevedon-Buffalo: Channel View Publications, σσ.21-40.
Kvideland, Reimund- Schmsdorf, Henning K.. 1989. “Nordic Folklore Studies Today”, : Reimund Kvideland, Henning K. Schmsdorf(επιμ.), Nordic Folklore.  Recent Studies. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, σσ.3-11.

L

Lang, Andrew. 1893. Custom and Myth. London: Longmans , Green and Co.
Lévy Zumwalt Rosemary. 1998. American Folklore Scholarship. A Dialogue of Discent.  BloomingtonIndianapolis: Indiana University Press,
Lewis, Bernard., “History and National Revival in Turkey”, Middle Eastern Affairs 4(1953) 218-227.
  ……………….1961. The Emergence of Modern Turkey. London: Oxford University Press.
……………….1988. The Political Language of Islam. Chicago: University of Chicago Press.
Llobera, Josef  R.. 1994. The God of Modernity. The Development of Nationalism in Western Europe. Oxford : Berg.
Lixfeld, Hannjost. 1994. Folklore and Fascism. The Reich Institute for German Volkskunde. Bloomington : Indiana University Press.
Löfgren, Orvar. 1999. On Holiday: a History of Vavationing. BerkeleyCalifornia: University of California Press.
Lutz, Gerhard. 1958. Volkskunde: Ein Handbuch zur Geschichte ihrer Probleme. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Lyotard, Jean –François. 1984. The Postmodern Condition: A Report to Knowledge. Manchester: Manchester University Press.

M

MacCannel ,D.. 1976. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. N. York: Schoken.
Macdonal, Sharon. 1997. Reimagining Culture. Histories, Identities and the Gaelic Renaissance. Oxford-N. York: Berg.
Malcolm, Noel, “Myths of Albanian National Identity”, στον τόμο:Stephane Schandner-Sievers, Bernd J. Fischer(επιμ.), Albanian Identities. Myth and History. London : Hurst @ Company, σσ.70-87.
Manning, Frank E.. 1983. The Celebration of Society: Perspectives on Contemporary Cultural Performance. Bowling, Green, Ohio: Bowling Green University Press.
Marcus, G. – Fischer, M. J.,. 1986. Anthropology as Cultural Critique: an Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago-London: University of Chicago Press..
Mardin, Ş.. 1989. Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediiüzzaman Said Nursi. Albany: Suny Press.
Marzolph, Ulrich, “What Is Folklore Good for? On Dealing with Undesirable Cultural Expression”, Journal  of Folklore Research 35: 1(1988) 5-16.
Maus, Heinz, “Zur Situation der Deutschen Volkskunde”, Der Internationale Umscau 1-3(1946) 349-59.
McNeil, W.K.,  “History in American Folklore: an Historical Perspective”, Western Folklore 41: 1(1982) 30-5.
Mead,  W. R., “Kalevala and the Rise of Finnish Nationality” Folklore 73: 4(1962) 217-29.
Messerscmidr,Donald A(επιμ.). 1981. Anthropologists at Home in North America: Methods and Issues  in the Story of One’ s Own Society. N. York: Cambridge University Press, σσ. 1-14.
Misa, Piro…… “Invention of a Nationalism. Myth and Amnesia”, στο βιβλίο: Stephanie Schandner-Sievers, Bernd J. Fischer(επιμ.), Albanian Identities. Myth and History. London: Hurst @Company, σσ. …..33.
Morris, R. J.. 1979. Class and Class Consciousness in the Industrial Revolution 1780-1850. London: Macmillan.
Nisbet, H. B.. 1999. “Herde. The Nation in History”, στον τόμο: Michael Branch(επιμ. ), National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society, σσ.78-96.
Nitsiakos, V.. 1985. A Vlach Pstoral Community in Greece. The Effects of its Incorporation into the National Economy and Society, διδακτορική διατριβή. Cambridge.

O

O’ Connor, Barbara. 2003. “ ‘Come and Daunce with me in Irlande’: Tourism, Dance and Globaliaztion”, στον τόμο: Michael Cronin, Barbara O’ Connor(επιμ.), Irish Tourism. Image, Culture and Identity. Clevedon-Buffalo: Channel View Publications, σσ.122-38.
Ó Giolláin, Diarmuid, “Tradition, Modernity and Cultural Diversity”,         Nordic Yearbook of Folklore, 58(2002)35-47
Ohnuki-Tierney, Emiko,   “Critical Commentary: Native Anthropologists”, American Ethnologist 11(1984) 584-86.
Oinas, Felix  J., “The Problem of the Aristocratic Origin of Russian Byliny”, Slavic Review 30(1971) 513-22.
………………..“Folklore and Politics in Soviet Union”, Slavic Review 32:1(1973) 45-58.
……………..“Folklore Activities in Russia”, Journal of American Folklore……, σσ.362-370……
………………“Political Uses and Themes of Folklore in the Soviet Union”, Journal of the Folklore Institute 12: 2-3(1975) 157-75.
Orτiz, Carmen, “The Uses of Folklore by the Franco Regime”, Journal of American Folklore  112:446(1999) 479-96.
Ǿstergaard,  Uffe, “ ‘Denationalizing’ National History. The Comparative Study of Nation-States”, Culture & History 9-10(1991) 9-41.
Özdogan, Günay Güksu. 1990. The Case of Racism –Turanism: Turkish during the Single –Party Period, 1931-1944, Ph. D. Bogazici University.
Öztürkmen, Arzu, “Individuals and Institutions in the Early History of Turkish Folklore, 1840-1950”, Journal of Folklore Research 29:2(1992) 177-192.
…………………. Arzu Öztürkmen, “Folklore on Trial: Petrev Naili Boratav and the Denationalization”, Journal of Folklore Research 42: 2(2005) 185-216.

P

Parédes , Americo – Bauman, Rirchard (επιμ.). 1972. Towards New Perspectives in Folklore. Austin…….
Pearson, Raymond. 1999. “History and Historians in the Service of Nation-Building”, στο βιβλίο :Michael Branch(επιμ.),  National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society , σσ.63-77).
Primo de Rivera, Jose Antonio. 1941. Obras Completas,, v. 1. : Discursod Fundamentales y Otros Discursos de Propaganda. Madrid : Ediciones Fe.

R

Reay, Barry.1998. Popular Cultures in England 1550-1750. LondonNew York : Longman.
Robertson, Roland. 1995. “Globalization: Time-space and Homogeinity and Heterogeneity”, στον τόμο: F.Featherstone, S. Lah, R. Robertson(επιμ.), Global Modernities. London: Sage, σσ. 30-1…..;;;;
Rosenthal, G., «German War Memories: Narrability and the Biografical and Social Functions of Remembering», Oral History  19:2 (1991) 34…….
Struve, Gleb. 1971. Russian Literature under Lenin and Stalin 1917-1953. Norman, Oklahoma…...
Wolf-Knuts, Ulrika. 2006. “Folklorism, Nostalgia, and Cultural Heritage”, στον τόμο: Fabio Mugnaini, Pádraig  Ó Héalaí, Tok Thompson(επιμ.), The Past in the Present. A Multidisciplinary Approach. Brussels: Coimbra Group Office, σσ.187-95.
Rojek, C. - Urry, J. 1997. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London: Routledge.
Rosenbrg, Bernard C. – White, David Manning (επιμ.). Mass Culture: The Popular arts in America. N. York: Macmillan.
Ross, Andrew. 1989. No Respect: Intellectuals and Popular Culture. London: Routledge.
Rouse, W. H.,  «Λαογραφία. Δελτίον της ελληνικής λαογραφικής εταιρείας. Κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον. Τομ. Α΄και Β΄. Εν Αθήναις, τύποις Δ. Σακελλαρίου, 1909, 1910», Folklore XXII(1911) 248-250)
Rowe, William Schelling, Vivian. 1991.Memory and Modernity. Popular Culture in Latin American London-N. York: Vesro.

S

Shafer, Boyd. 1972. New Realities and Old Myths. New York @ London:…..
Sihvo, Hannes. 1999. “Karelia: a Source of Finnish National History”, στον τόμο: Michael Branch(επιμ.), National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society , σσ.181-201.
Siikala, Anna-Leena. 2000. “From Sacrificial Rituals into National Festivals: Post-Soviet Transformation of Udmurt Tradition”, στον τόμο: Pretti J. Anttonen (επιμ.), Folklore, Heritage Politics, and Ethnic Diversity: A Festschrift for Barbro Klein. Botkyrka, Sweden: Multicultural Centre, σσ.57-85.
Simeone, William E., “Fasscists and Folklorists in Italy”, The Journal of American Folklore 91: 359(1978) 543-557.
Skendi, Stavro. 1967. The Albanian National Awakening. Princeton : Princeton University Press.
Smith, Anthony D., “National Identity and Myths of Ethnic Descent”, Research in Social Movements, Conflict and Change, 7:2-3(1984)118
…………………… 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
…………………….“The Myth of the ‘Modern Nation’ and the Myths of Nations”, Ethnic and Racial Studies, 11:1(1988) 11……..
…………………….1991. National Identity. Harmondsworth: Penguin.
………………………“Gastronomy or Geology? The Role of Nationalism in the Reconstruction of Nations”, Nations and Nationalism 1:1(1995) 3-23.
……………………..“Opening Statement: Nations and their Pasts”, Nations and Nationalism 2:3(1996) 358-365.

Sokolov, Y. M.. 1971. Russian Folklore. Detroit…...
Sontag, Susan. 1966. Against Intepretation. N. York: Deli.
Speck, Ernest. B. (επιμ.). 1973.  Mody Boaτright, Folklorist. Austin.
Stein, Mary Beth, «Coming to Terms with the Past: The Depiction of Volkskunde in the Third Reich since 1945”, Journal of Folklore Research 24: 2(1987) 158-85.
Stewart, Charles. 1991. Demons and the Devil. Princeton, New Jersey: Princeton University Press(= 2008……...
Stoeltje, Beverly J., “Making the Frontier Myth: Folklore Process in a Modern Nation”, Western Folklore 46: 4(1987) 235-53.
Storey, John(επιμ.). 1994.  Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
Storey, John. 1997. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London-N. York: Prenτice Hall.
Sullenberger, Tom, “Ajax Meets the Jolly Green Giant: Some Observation on the Use of Folklore and Myth in American Mass Marketing”, Journal of American Folklore 87(1974) 53-65.
Thompson, E. P.. 1963. The Making of the English Working Class. London: Gollancz.
……………….1991. Customs in Common. London : Penguin Books.
Tilly, Charles. 1990. Coercion, Capitalism, and European States, AD 900-1990. Oxford: Basil Blackwell.
Timur,Taner. 1986. Osmanli Kimliği. Ankara: Feryal atbaacilik.
Toelkeken, Barre. 1973. “Folklore, World View , and Communication”, στο βιβλίο: D. Ben-Amos, K. S. Goldstein(επιμ.), Folklore: Performance and Communication. The Hagueσσ.265-86.
Upton, Anthony F.. 1999. “History and National Identity: Some Finnish Examples”, στον τόμο :Michael Branch(επιμ.), National History and Identity. Approaching to the Writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society, σσ. ……..153.
Utley, Francis Lee,  “Conflict and Promise in Folklore”, The Journal of American Folklore 65: 256(1952) 111-19.
Von Plato, Alexander, “Experienced History: The Establishment of Oral History in German”,  Words and Silences. Bulletin of the International Oral History Association 1:1 (1998) 13……
Virtanen , Leea Dubois, Thomas. 2000. Finnish Folklore. Helsinki : Finnish Literature Society.

W

White, George W. 2000. Nationalism and Territory. Constructing Group Identity in Southeastern Europe. ……: Rowman @Littlefield Publishers, Inc.
White, Hayden. 1978. Tropics of Discourse :Essays  in Cultural Criticism. Baltimore: John Hopkins University Press.
Williams, Albert Rhys. 1937. The Soviets. New York:…...

Williams, Raymond. 1973. The Country and the City. Oxford: Oxford University Press.
…………………….1961. The Long Revolution. London : Chatto and Windus.
Wilson, W. A.1976.  Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington: Indiana University Press.
……………… 1978. “The Kalevala and the Finnish Politics”,στον τόμο : Felix J. Oinas(επιμ.), Folklore, Nationalism and Politics……………, σσ.5175(=Journal of the Folklore Institute 12:2-3(1975) 131-55).
Wolf Briscoe, Virgimia, “Ruth Benedict Anthropological Folklorist”, The Journal of American Folklore 92: 366(1979) 445-476.
Wolf-Knuts, U.. 2006. “Folklorism, Nostalgia, and Cultural Heritage”, στον τόμο: Fabio Mugnaini, Pádraig  Ó Héalaí, Tok Thompson(επιμ.), The Past in the Present. A Multidisciplinary Approach. Brussels : Coimbra Group Office, σσ.187-95.
Wood, Alan. 1997. Stalin and Stalinism. London and New York: Routledge.

Z

Zücher, E. J. 1998. Turkey. A Modern History. London: I.B. Tauris.