Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Τα πρακτικά του 4ου Εθνολογικού συνεδρίου Καραγκούνηδων που έγινε στη Νίκαια της Λάρισας, 2016, Γη και Αγώνες των κατοίκων της Πεδινής Θεσσαλίας-Καραγκούνηδες, Καρδίτσα 2018


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου