Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

7ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και ΝΑ Πίνδου,Τρωγοπίνοντας.Πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης, Συρράκο, 25-30 Αυγούστου 2019ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΤ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
     Συνδιοργανώνει με τους:
Δήμο Βορείων Τζουμέρκων
Περιφέρεια Ηπείρου
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων
Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & ΠΜΣ «Τοπική ιστορία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις)
το 7ο Θερινό Σχολείο με θέμα:
«Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές πρσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης».

25 (Κυριακή)- 30 Αυγούστου (Παρασκευή) 2019
Συρράκο

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Συμπράττουν οι:
 Ιστορική και λαογραφική εταιρεία Τζουμέρκων
Περιοδικό Τζουμερκιώτικα Χρονικά

Brigade of Gastronomy

ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
            Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου  και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ΠΜΣ «Τοπική ιστορία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις)
με Σύμπραξη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων, του περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά, του Brigade of Gastronomy, του ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ και του Ορειβατικού Ομίλου Συρράκου
διοργανώνει
το 7ο Θερινό Σχολείο (ΘΕΣΤ), που θα πραγματοποιηθεί από 25 (Κυριακή) έως 30 (Παρασκευή) Αυγούστου 2019 στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων. Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι:
«Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές πρσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης»
Θεωρητικές αφετηρίες
            Η τροφή-διατροφή συνιστά «ολικό κοινωνικό φαινόμενο» κατά την έκφραση του M. Mauss, έναν ή πολλούς και σύνθετους τρόπους επικοινωνίας και δημιουργίας, κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά διατροφικά συστήματα.
            Η παραγωγή, προετοιμασία και κατανάλωση της τροφής/του φαγητού συνιστούν καθημερινές πρακτικές καθώς καλύπτουν άμεσες βιολογικές ανάγκες με στόχο, πρωτίστως, την επιβίωση.
            Όμως η πρώτιστη αυτή ανάγκη διαμεσολαβείται από τον πολιτισμό/κουλτούρα και επενδύεται με ποικίλες και διαφορετικές συμβολικές διαστάσεις, αντιλήψεις, αναπαραστάσεις, πρακτικές.
            Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα προσεγγίζονται τόσο ως υλικά όσο και ως άυλα, μέσα από μια διαρκή και έντονα λειτουργική πρακτική όσο και συμβολική χρήση τους με πολλαπλές πρακτικές, νοήματα, πίστεις, δοξασίες, πεποιθήσεις καθώς είναι παρόντα στον κύκλο της ζωής του ανθρώπου -στις διαβατήριες τελετές (γέννηση-γάμος-θάνατος)-, στον ετήσιο εορταστικό κύκλο με εθιμικές τελετουργικές πρακτικές, στα ήθη και έθιμα, στην καθημερινή και εορταστική κατανάλωση, στην καθημερινή και τελετουργική ρητορική, στον αφηγηματικό λόγο.
            Η παραγωγή, η μεταποίηση/παρασκευή και  κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων  στον ελλαδικό χώρο τόσο ως καθημερινή πρακτική όσο και ως τελετουργική προσφορά εγγράφονται και ενσωματώνουν στοιχεία  της μεγάλης (ορθόδοξης) παράδοσης και της μικρής (λαϊκής) παράδοσης.
            Η τροφή και κατ’ επέκταση η παραγωγή της εφόσον εμπεριέχει γνώσεις, πρακτικές, εμπειρίες, συναισθήματα που εκφράζονται ατομικά και συλλογικά δημιουργώντας κοινή ταυτότητα και «αίσθημα του συνανήκειν», και συν-κινήσεις, ενσωματώνει  τον κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο-χρόνο εντάσσεται αυτοδίκαια στην πολιτιστική κληρονομιά (υλική και άυλη).
            Τα τοπικά διατροφικά συστήματα στηρίζονται στην εν-τόπια παραγωγή διατροφικών προϊόντων τα οποία μετασχηματίζονται μέσα από τη μαγειρική γνώση και τους κανόνες, τις νόρμες και τις πολιτισμικές συνήθειες σε τροφή και δια-τροφή δηλ. κατάλληλη για βρώση και για σκέψη, που εκφράζει τρόπους ταυτότητας και συνοχής της κοινωνίας, καταναλώνεται ατομικά και συλλογικά δημιουργώντας και συνέχοντας τον ιδιαίτερο τοπικό πολιτισμό.
            Τα αγροδιατροφικά προϊόντα γνωρίζουν σήμερα ευρύτατη χρήση ως «παραδοσιακά»  με ποικίλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά και κριτήρια (τόπου, χρόνου, πολιτισμού, φυσικού περιβάλλοντος, προέλευσης πρώτων υλών, παραγωγής, μεταποίησης, χρήσης, ποιότητας  κ.ά) ενσωματώνοντας πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τεχνογνωσία τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα ιστορικών διαδικασιών και πολιτισμικών προσμείξεων με ιστορικό βάθος αλλά και καθημερινή παρουσία στην παραγωγή και κατανάλωση και αναγνωρίζονται ως στοιχεία της ελληνικής διατροφικής ταυτότητας. 

Οι Θεματικοί Άξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

1.     Η διατροφή ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο
2.     Η τροφή στη σύγχρονη γεωπονική και διατροφική έρευνα
3.     Γαστρονομία και πολιτισμός
4.     Η χρήση και «κεφαλαιοποίηση» της τοπικής πολιτισμικής διατροφικής παράδοσης

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική – ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες. 
Σημαντικές Ημερομηνίες
- Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν 25 έως 31 Αυγούστου 2019
- Υποβολή Αιτήσεων: έως 7 Ιουλίου 2019
- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 14 Ιουλίου 2018
Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις
Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.
Συμμετέχοντες
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.
Ανώτατος Αριθμός: 25 άτομα.
Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής των φοιτητών ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ.
Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή
γ. Διατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)
δ. Μετακινήσεις για τις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας
Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από / προς το χώρο διεξαγωγής.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.
Επιστημονική Επιτροπή
1.     Αυδίκος Ευάγγελος, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος
2.     Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
3.     Βαρβούνης Μανόλης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
4.     Μπάδα Κωνσταντίνα, αφ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5.     Πέτσιος Κώστας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
6.     Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
7.     Μάνθος Νίκος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων
8.     Ματάλα Αντωνία-Λήδα, καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
9.     Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας
10. Αυδίκος Βασίλειος, Επίκουρος καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
11. Βοζίκας ΓιώργοςΕρευνητής Γ' βαθμίδας, Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
12. Γιακουμάκη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
13. Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας
14. Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια  Κποιν. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
15. Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών
16. Κράββα Βάλια  Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
17. Χρυσανθοπούλου Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
18. Χρυσού Κυριακή,  Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
19. Γκαρτζονίκα Ελευθερία, πρώην Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
20. Ντερμάρης Βασίλης, γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας

Γραμματεία - Υποβολή Αιτήσεων
 www.ha.uth.gr
tzoumerkasummerschool@gmail.com
http://www.evangelosavdikos.blogspot.gr

Διδάσκοντες[1]
-        Αυδίκος Ευάγγελος, ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-        Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
-        Αυδίκος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-        Βοζίκας ΓιώργοςΕρευνητής Γ' βαθμίδας  Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
-        Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
-        Ματάλα Αντωνία-Λήδα, καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
-        Μπάδα Κωνσταντίνα, αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
-        Ντερμάρης Βασίλης, γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας
-        Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
-        Πέτσιος Κώστας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-        Φωτιάδης Νίκος, σεφ.
-        Χρυσού Κυριακή,  Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών


[1]      Αναμένεται η ομάδα των διδασκόντων να πλαισιωθεί και με άλλους επιστήμονες. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Προγράμματος.
 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΤ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αίτηση
Για το το 7ο Θερινό Σχολείο με θέμα: «Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές πρσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης».
Οδηγίες:
Αναφέρετε πολύ συνοπτικά:
-Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου, τηλέφωνο (προαιρετικά)
-Εάν βρίσκεστε στις ομάδες που απευθύνεται το ΘΣ βάσει της προκήρυξης και με ποια ιδιότητα (λ.χ. μεταπτυχιακός φοιτητής Λαογραφίας)
-Υπογράψτε την αίτηση και τη συνημμένη δήλωση συναίνεσης σχετικά με προσωπικά δεδομένα
-Αποστείλετε την αίτηση στη διεύθυνση avdikos@ha.uth.gr είτε στη διεύθυνση tzoumerkasummerschool@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Ο/η
αιτών/ούσα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων (ΘΣΤ) σας ενημερώνει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
(1). Για την επεξεργασία της αίτησής σας και μόνο είναι αναγκαία η τήρηση, στο οποίο καταγράφονται τα εξής: Ονοματεπώνυμο, φύλο,  ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο (προαιρετικά), καθώς και αν ανήκετε στις ομάδες στις οποίες απευθύνεται το ΘΣ βάσει της προκήρυξης και με ποια ιδιότητα (λ.χ. μεταπτυχιακός φοιτητής στη Λαογραφία).
(2). Το ΘΣΤ τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.
(3). Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
·         Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
·         Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
·         Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης δεκαετίας.
·         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
·         Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
·         Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα,  το ΘΣΤ οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας σας αντίγραφο εγγράφου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας   είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως το ΘΣΤ να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.
(4) Εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, το ΘΣΤ θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
Τήρηση αρχείου συμμετοχών στις δραστηριότητες του ΘΣΤ
NAI
OXI

Ενημέρωση για την πορεία αιτήσεών σας.


NAI

OXI

Ανάρτηση στο διαδίκτυο φωτογραφιών από εκδηλώσεις ή δράσεις του ΘΣΤ στις οποίες τυχόν εμφαίνεστε. 


NAI

OXI

Επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες του ΘΣΤ.


NAI

OXI
Μπορείτε να επιλέξετε είτε ορισμένους είτε όλους τους ανωτέρω σκοπούς .
Διάβασα και κατανόησα όλα τα παραπάνω και επέλεξα ελεύθερα για ποιους σκοπούς επιθυμώ ή δεν επιθυμώ να παρέχω τη συγκατάθεσή μου.
Ημερομηνία …………..    Τόπος: ……………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ....................
Υπογραφή     ---------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου